Rekonstrukce ulice Prokopská – informace k dopravní obslužnosti o prázdninách

V tomto týdnu finišuje pokládka kostek kolem křižovatky Ke Korábu a Pahorková, začátkem příštího týdne se budou asfaltovat nájezdy na kostky z ulic Ke Korábu a Pahorková, tak aby byl křižovatkou zajištěn hladký průjezd od 1.7. V ulici Ke Korábu byl odstraněn sloupek (zbytek trochu vyčuhuje, je přislíbeno dorovnání). Po dobu konání Prokopské pouti a uzavření dolního úseku Prokopské a náměstí J. A. Alise bude ulice Ke Korábu obousměrná. Uvažuje se o obousměrném provozu po celý měsíc červenec. Protože ulice Ke Korábu je momentálně zanesená štěrkem po silných deštích, bylo přislíbeno vyčištění. V ulici Pahorková se tento týden řeší oprava propadlého kanálu. Celý text…

Výstava návrhů pro náměstí, harmonogram opravy Prokopské, nové zápisy

Vážení Březohoráci,

zveřejňujeme aktuální harmonogram zbývajících etap rekonstrukce Prokopské ulice.

Na stránce Zápisy jsou k dispozici dva nové zápisy ze schůzí Osadního výboru Březové Hory března a dubna 2023.

Zveme vás na výstavu návrhů revitalizace náměstí J. A. Alise, vzešlých z architektonické soutěže. Návrhy lze shlédnout v kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách od 1. do 4. května od 14 do 17 hodin. Viz také přiložený obrázek. Celý text…

Osadní výbor Březové Hory – veřejná schůze

Srdečně zveme občany na veřejnou schůzi osadního výboru Březové Hory. Schůze se koná v úterý 11. dubna 2023 od 18 hodin v salonku restaurace Na Vršíčku (Šemberova). Účast přislíbil starosta města Příbram Mgr. Jan Konvalinka.

Na schůzi se představí nový osadní výbor, proběhne volba předsedy a se zástupci města prodiskutujeme aktuální témata týkající se Březových Hor.

Za osadní výbor:
Alena Smejkalová, Helena Brůčková, Hana Chromá, Jan Horák, Jaroslava Soukupová

Osadní výbory v novém volebním období

Vážení Březohoráci,

Zastupitelstvo města Příbram zřídilo 7. listopadu 2022 osadní výbory pro nové volební období.

Zájemci o členství v březohorském osadním výboru se mohou přihlásit ještě jeden týden. (Podmínkou členství je trvalý pobyt v obvodu Březové Hory.)

Uchazeči nechť do pátku 13. ledna 2023 kontaktují Městský úřad Příbram, Odbor vnitřních věcí.

E-mailová adresa: ivana.makosova@pribram.eu
Telefon: 318 402 237

Členy osadních výborů volí zastupitelstvo na svém zasedání.

Tomáš Mosler

Prezentace soutěžních návrhů a diskuse: Revitalizace náměstí J. A. Alise

Město Příbram a Galerie Františka Drtikola zvou na prezentaci soutěžních návrhů (architektonická soutěž) Revitalizace náměstí J. A. Alise a diskusi ve středu 16. 11. v 16.30 v Galerii Františka Drtikola.

Zúčastní se ocenění 1.–3. cenou. Moderují architekt města Příbram Josef Tlustý a ředitel galerie Františka Drtikola Jan Freiberg.

Stránka události na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1031448718255595/

Uplynutí mandátu osadního výboru a poděkování

Vážení Březohoráci,

s nadcházejícími komunálními volbami končí, podobně jako u všech dalších výborů zastupitelstva, oficiální mandát stávajícího Osadního výboru Březové Hory. Po volbách budeme dle zvyklostí pokračovat v činnosti a koordinaci požadavků, ovšem již jen neoficiálně. Pokud vše dobře půjde, někdy na jaře 2023 by mělo nové zastupitelstvo zvolit osadní výbor nový.

Při této příležitosti je na místě poděkovat. Celý text…

Blíží se zahájení rekonstrukce Prokopské ulice

Dle aktuálních informací z městského úřadu má rekonstrukce Prokopské ulice začít v pondělí 26. září 2022.

Rekonstrukce by měla trvat 10 až 12 měsíců. Pracovat se bude i přes zimu, s výjimkou extrémního počasí. V první etapě bude probíhat rekonstrukce od náměstí J. A. Alise po křižovatku s ulicí Pahorková. V druhé etapě pak od ulice Pahorková k bývalému dolu Prokop. Celý text…