Osadní výbor Březové Hory

Členové nového Osadního výboru Březové Hory byli zvoleni na veřejné schůzi dne 5. 3. 2019. Osadní výbor byl následně schválen Zastupitelstvem města Příbram na zasedání dne 29. 4. 2019.

Složení osadního výboru
Předseda: Tomáš Mosler
kontakt: tomas.mosler@centrum.cz, tel. 607 100 420

Členové:
Jan Horák
Barbora Synková
Bronislav Šimek
Markéta Škodová

Jan Horák je pověřen záležitostmi, které se týkají hřiště Na Cvičně. Vladimír Srnka a Bronislav Šimek jsou pověřeni jednáním s městem ohledně rekonstrukce Prokopské ulice. Markéta Škodová je kontaktní osobou pro připomínky k dětskému hřišti v Jarolímkových sadech. Dále je pověřena jednáním s městem o architektonické soutěži na budoucí podobu náměstí J. A. Alise a jednáním o oslavách výročí vysvěcení kostela sv. Vojtěcha.

Formulář pro podněty pro osadní výbor
Statut Osadního výboru Březové Hory