Osadní výbor Březové Hory

Členové nového Osadního výboru Březové Hory byli zvoleni Zastupitelstvem města Příbram dne 13. 2. 2023.

Členové osadního výboru:
Helena Brůčková
Jan Horák
Hana Chromá
Alena Smejkalová
Jaroslava Soukupová

Kontakt: ov.pribrambrezovehory@gmail.com