Rekonstrukce ulice Prokopská – informace k dopravní obslužnosti o prázdninách

V tomto týdnu finišuje pokládka kostek kolem křižovatky Ke Korábu a Pahorková, začátkem příštího týdne se budou asfaltovat nájezdy na kostky z ulic Ke Korábu a Pahorková, tak aby byl křižovatkou zajištěn hladký průjezd od 1.7. V ulici Ke Korábu byl odstraněn sloupek (zbytek trochu vyčuhuje, je přislíbeno dorovnání). Po dobu konání Prokopské pouti a uzavření dolního úseku Prokopské a náměstí J. A. Alise bude ulice Ke Korábu obousměrná. Uvažuje se o obousměrném provozu po celý měsíc červenec. Protože ulice Ke Korábu je momentálně zanesená štěrkem po silných deštích, bylo přislíbeno vyčištění. V ulici Pahorková se tento týden řeší oprava propadlého kanálu. Celý text…

Výstava návrhů pro náměstí, harmonogram opravy Prokopské, nové zápisy

Vážení Březohoráci,

zveřejňujeme aktuální harmonogram zbývajících etap rekonstrukce Prokopské ulice.

Na stránce Zápisy jsou k dispozici dva nové zápisy ze schůzí Osadního výboru Březové Hory března a dubna 2023.

Zveme vás na výstavu návrhů revitalizace náměstí J. A. Alise, vzešlých z architektonické soutěže. Návrhy lze shlédnout v kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách od 1. do 4. května od 14 do 17 hodin. Viz také přiložený obrázek. Celý text…

Osadní výbor Březové Hory – veřejná schůze

Srdečně zveme občany na veřejnou schůzi osadního výboru Březové Hory. Schůze se koná v úterý 11. dubna 2023 od 18 hodin v salonku restaurace Na Vršíčku (Šemberova). Účast přislíbil starosta města Příbram Mgr. Jan Konvalinka.

Na schůzi se představí nový osadní výbor, proběhne volba předsedy a se zástupci města prodiskutujeme aktuální témata týkající se Březových Hor.

Za osadní výbor:
Alena Smejkalová, Helena Brůčková, Hana Chromá, Jan Horák, Jaroslava Soukupová