Aktuálně k rekonstrukci náměstí J. A. Alise

Tento týden zahájili výzkumníci společnosti Agora CE šetření názorů veřejnosti na možnou podobu náměstí J. A. Alise. V první části provádějí hloubkové rozhovory s několika desítkami lidí (zástupci soukromé sféry, neziskového sektoru/spolků, institucí a občanů), v průběhu dalších měsíců pak dotazníková šetření hlavně mezi občany na Horách. Celý text…

Nástup do autobusů MHD opět předními dveřmi, s placením

Z oznámení městského úřadu Příbram: Celých pět týdnů trvala výjimka, kdy cestující městské hromadné dopravy nesměli k nástupu do autobusů používat přední dveře a nemuseli platit jízdné. Stejná výjimka po celou dobu platila také u Pražské integrované dopravy. S platností od pondělí 20. dubna se obě tato opatření ruší. Celý text…

Druhá distribuce roušek na Březových Horách 1. dubna

Oznámení Městského úřadu Příbram:

Druhá distribuce šitých roušek proběhne ve středu 1. dubna opět na třech náměstích v Příbrami  nám. T. G. Masaryka, nám. 17. listopadu a nám. J. A. Alise, tentokrát v čase od 15 do 17 hodin.

Podobně jako při první distribuci roušek lze doporučit, aby se občané starší 65 let v případě zájmu o roušky obrátili na zelenou linku pomoci (tel.: 800 555 600, 800 444 401) a na náměstí osobně nechodili. Distribuci roušek by v tomto případě zajišťovali dobrovolníci.

Dočasné omezení provozu MHD

S platností od 25. 3. 2020 dochází s ohledem na aktuální situaci k omezení některých linek MHD Příbram. Omezení spočívá v dočasném zastavení provozu linky 2A a v dočasném zrušení všech večerních spojů (s několika málo výjimkami) po 19. hodině na ostatních linkách. Na některých linkách také dojde ke zrušení spojů, které přímo navazovaly na provoz linky 2A.

Upravené jízdní řády najdete pod následujícím odkazem (v první části „Nová dočasná omezení provozu MHD Příbram“): https://pribram.eu/zivot-ve-meste/doprava-a-jizdni-rady.html

Distribuce látkových roušek na Březových Horách 27. března

Oznámení Městského úřadu Příbram:

Díky solidaritě místních švadlenek a práci členů příspěvkových organizací má město k dispozici látkové roušky, které je možné dát předat těm, kteří si je prozatím nezajistili z vlastních zdrojů.

Distribuce roušek pro ty, kteří nemají žádnou jinou možnost, jak si roušky obstarat, bude probíhat v pátek 27. března od 13 do 15 hodin na náměstí T. G. Masaryka, náměstí 17. listopadu a březohorském náměstí J. A. Alise Celý text…

Souhrnné informace – epidemie

Všeobecné informace | Další informace (město) | Církev

Všeobecné informace o situaci a opatřeních v Příbrami i v rámci ČR:
pribram.eu/mesto-pribram/koronavirus-covid-19-souhrnne.html

Informace a opatření se v současné době mění i každý den, sledujte web města a zpravodajství. Od 19. 3. lze vycházet ven jen se zakrytými ústy a nosem (rouška, šála, šátek…).

Stránky Ministerstva zdravotnictví ČR s přehledem důležitých informací: koronavirus.mzcr.cz
Informační linka v souvislosti s koronavirem: 📞1212 Celý text…

Informace osadního výboru (únor 2020)

Je tu další souhrn různých aktualit týkajících se Březových Hor.

  • Zástupci OsV se zúčastnili dvou schůzek se zástupci MěÚ a projekční kanceláře ve věci chystané rekonstrukce Prokopské ulice. Při jednání na místě byla mimo jiné řešena podoba sloupů veřejného osvětlení nebo nutnost zachování dlažebních kostek. Kontejnery u PBtisku budou možná podzemní (na začátku ulice Prokopská, pod dnešním trávníkem). Celý text…