Revitalizace náměstí J. A. Alise – aktualita – upravené zadání pro architekty

Od místostarosty Karpíška jsme včera obdrželi poslední verzi upraveného zadání na zpracování projektové dokumentace na „revitalizaci náměstí J. A. Alise“. Tento je výsledkem práce úzké skupiny odborníků – architektů (Ing. arch. Josef Tlustý, Ing. arch. Michal Profant, Akad. arch. Aleš Brotánek) a dopravního inženýra Jiřího Kašpara, konečné znění dokumentu vypracoval Ing. arch. Jiří Tlustý – architekt města Příbram. Dokument vzal osadní výbor na vědomí s tím, že s ním seznámí březohorskou veřejnost a s upozorněním, že jako zásadní problematiku veřejnost vnímá řešení počtu parkovacích míst a případných alternativ parkování a stejně tak způsob dopravního řešení, jak vyplynulo s posledního setkání březohorských občanů.

Celý text…

Revitalizace námětí J. A. Alise – postup prací

Začátkem května uspořádal osadní výbor v kostele sv. Vojtěcha výstavu soutěžních návrhů revitalizace náměstí J. A. Alise. Dále pak na přelomu června a července venkovní výstavu. Byly sebrány podněty veřejnosti a předány městskému architektovi. Začátkem září byla podepsána smlouva s architekty vítězného návrhu, během podzimu proběhlo několik setkání pracovních skupin, kde se upřesňovalo a vydiskutovávalo zadání pro přepracování návrhu a následné vypracování projektové dokumentace. Celý text…

Rekonstrukce Prokopské ulice

Dne 9. listopadu proběhl poslední kontrolní den na Prokopské ulici. Proběhly úklidové a dokončovací   práce, zahradnickou firmou byly vysazeny stromy před školou. Byla předána stavba, nyní se připravuje dokumentace pro kolaudaci. Kolaudovat se budou plynovodní přípojky, vodohospodářská infrastruktura a kanalizace a do třetice povrchy – komunikace a chodníky. Rekonstrukce trvala téměř 15 měsíců, rezidenti byli vystaveni nepohodě s pracemi nutně spojenými – zvýšená prašnost, hluk, dopravní omezení. Nyní lze konstatovat, že výsledkem prací je celkově povedená ulice s rekonstruovanými sítěmi, kvalitním dlážděním a krásnými lampami. Ubylo parkovacích míst, ale pro pěší je přátelštější. Od jara, kdy se do kontrolních dní zapojil osadní výbor a rezidenti (velký díky patří jmenovitě rezidentům L. Černohousovi a Z. Honzíkovi), se výrazně zlepšila informovanost vedení stavby (za OIRM komunikoval p. Pobiš) směrem k veřejnosti.

Péče o zeleň

Z iniciativy osadního výboru a rezidentů byly ve spolupráci s Technickými službami osázeny květináče na náměstí trvalkami i letničkami. Dále proběhlo několik menších brigád na Lučním kvítí pod Haldou (mulčování keřů, posečení kopřiv a bodláků) a nakonec byl tento podzim osázen trvalkami a cibulovinami záhon před pomníkem na náměstí Hynka Kličky. V příštím roce chceme v těchto činnostech pokračovat, případné spolupracovníky samozřejmě vítáme.

Odstavená auta

Na podnět občanů se osadní výbor v průběhu září a října zabýval odstavenými auty. Ta zbytečně zabírají tolik žádaný prostor pro parkování. Pokud auto stojí na pozemku města a má minimálně půl roku prošlou STK může odbor silničního hospodářství zahájit správní řízení o odstranění vraku. V případě, že stojí na soukromém pozemku (např. parkoviště u Atolla), musí toto řešit majitel pozemku. 

Rekonstrukce ulice Prokopská – informace k dopravní obslužnosti o prázdninách

V tomto týdnu finišuje pokládka kostek kolem křižovatky Ke Korábu a Pahorková, začátkem příštího týdne se budou asfaltovat nájezdy na kostky z ulic Ke Korábu a Pahorková, tak aby byl křižovatkou zajištěn hladký průjezd od 1.7. V ulici Ke Korábu byl odstraněn sloupek (zbytek trochu vyčuhuje, je přislíbeno dorovnání). Po dobu konání Prokopské pouti a uzavření dolního úseku Prokopské a náměstí J. A. Alise bude ulice Ke Korábu obousměrná. Uvažuje se o obousměrném provozu po celý měsíc červenec. Protože ulice Ke Korábu je momentálně zanesená štěrkem po silných deštích, bylo přislíbeno vyčištění. V ulici Pahorková se tento týden řeší oprava propadlého kanálu. Celý text…

Výstava návrhů pro náměstí, harmonogram opravy Prokopské, nové zápisy

Vážení Březohoráci,

zveřejňujeme aktuální harmonogram zbývajících etap rekonstrukce Prokopské ulice.

Na stránce Zápisy jsou k dispozici dva nové zápisy ze schůzí Osadního výboru Březové Hory března a dubna 2023.

Zveme vás na výstavu návrhů revitalizace náměstí J. A. Alise, vzešlých z architektonické soutěže. Návrhy lze shlédnout v kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách od 1. do 4. května od 14 do 17 hodin. Viz také přiložený obrázek. Celý text…

Osadní výbor Březové Hory – veřejná schůze

Srdečně zveme občany na veřejnou schůzi osadního výboru Březové Hory. Schůze se koná v úterý 11. dubna 2023 od 18 hodin v salonku restaurace Na Vršíčku (Šemberova). Účast přislíbil starosta města Příbram Mgr. Jan Konvalinka.

Na schůzi se představí nový osadní výbor, proběhne volba předsedy a se zástupci města prodiskutujeme aktuální témata týkající se Březových Hor.

Za osadní výbor:
Alena Smejkalová, Helena Brůčková, Hana Chromá, Jan Horák, Jaroslava Soukupová

Osadní výbory v novém volebním období

Vážení Březohoráci,

Zastupitelstvo města Příbram zřídilo 7. listopadu 2022 osadní výbory pro nové volební období.

Zájemci o členství v březohorském osadním výboru se mohou přihlásit ještě jeden týden. (Podmínkou členství je trvalý pobyt v obvodu Březové Hory.)

Uchazeči nechť do pátku 13. ledna 2023 kontaktují Městský úřad Příbram, Odbor vnitřních věcí.

E-mailová adresa: ivana.makosova@pribram.eu
Telefon: 318 402 237

Členy osadních výborů volí zastupitelstvo na svém zasedání.

Tomáš Mosler