Revitalizace nám. J. A. Alise – odkaz na prezentaci, zápis z prezentace

Dobrý den všem zájemcům o téma revitalizace náměstí J. A. Alise. Všem, kteří dorazili, děkuji za jejich čas, ostatním za zájem.

V příloze najdete zápis ze setkání. Zároveň připojuji také odkazy na prezentace, které byly na úvodu setkání pro ilustraci využity. Můžete si je stáhnout zde.

Zde bych rád připomněl několik věcí. Za prvé chci zdůraznit, že bez komentáře autorů jsou samy o sobě prezentace obtížně pochopitelné! Sami jste při setkání viděli, jak je například snadné nevšimnout si patníků vymezujících sdílenou zónu, jak snadné je špatně odhadnout, jak vysoko je socha Jana Nepomuckého nebo to, že takto vzrostlou zeleň je možné čekat za několik desítek let.

Vedle toho nezapomeňte jedná o rozpracovanost studie, která se bude dále upravovat! Už nyní město o vašich čtvrtečních připomínkách vede diskuzi. V neposlední řadě berte v úvahu, že míra detailu odpovídá tomu, že jedná o studii a řada věcí se bude dále specifikovat v tzv. prováděcí dokumentaci či v dokumentaci pro stavební povolení. To budou další dva roky zpřesňování, propočítávání, povolování atp., viz též www.jaa.pribram.eu

Proto bych vás tímto rád pozval na další kolo prezentace studie, které proběhne 21. 3. přímo na Březových Horách. Od 17 hodin jste zváni na komentovanou procházku za doprovodu autorů studie s následnou diskuzí od 18 hodin v konferenční místnosti na Dole Anna. Zde vám autorský tým bude ochotně zodpovídat vaše dotazy a my opět zaznamenáme vaše připomínky.

Přijďte a pozvěte své sousedy, těšíme se!

JAA-veřejne setkani 24-02-22

Vojtěch Černý

Agora CE, o.p.s.

participace

Prokopská pouť – organizační schůzka

24.1. proběhla v Městském kulturním centru první organizační schůzka k Prokopské pouti 2024. Ta se letos bude konat 6. – 7. července 2024. Probírala se otázka bezpečnosti (vzhledem k drobným krádežím z minulého ročníku bude bezpečnost ve spolupráci s MP posílena), úklid a především prodloužení nedělního programu, s ohledem na návštěvníky a stánkaře.
Osadní výbor Březové Hory má v plánu náměstí opět oživit venkovní výstavou, téma bude dohodnuto na březnové schůzi. Případné tipy vítáme.

Nevhodné parkování – schůzka se zástupcem MP

Dne 23. ledna se z iniciativy osadního výboru Březové Hory konala schůzka zástupců OV se zástupcem velitele Městské policie panem Zdeňkem Černíkem za přítomnosti místostarosty Vladimíra Karpíška.
Byla diskutována problematika parkování v okolí náměstí J. A. Alise a Prokopského kostelíka v době pravoslavných bohoslužeb, kdy někteří neukáznění řidiči parkují částečně na chodnících, nebo dokonce po překonání obrubníků devastují čerstvě zatravňované plochy v okolním parčíku. Pan Černík přislíbil častější kontroly v čase konání bohoslužeb.
Též bylo dohodnuto, že MP se s ohledem na znalost místní dopravní problematiky bude podílet jako konzultant v přípravných fázích rekonstrukce náměstí J. A. Alise.

Prokopská ulice – kolaudace

Kolaudace povrchů Prokopské ulice proběhne 1. 2. 2024. Plyn a vodohospodářská infrastruktura jsou již zkolaudovány.

Po kolaudaci budou předány nové polozapuštěné kontejnery Technickým službám, poté dojde k odstranění starých kontejnerů – pravděpodobně v měsíci březnu.

REVITALIZACE NÁM. J. A. ALISE – AKTUÁLNÍ INFORMACE – PREZENTACE NÁVRHU

Dne 13. prosince byly obnoveny práce na úpravě návrhu stavby revitalizace náměstí J. A. Alise. Upravený návrh bude postupně představen veřejnosti – v únoru na radnici v rámci rozšířené pracovní skupiny s přístupem veřejnosti a na přelomu března/dubna formou komentované procházky na Březových Horách.

Únorový termín rozšířené pracovní skupiny s prezentací je čtvrtek 22.2. od 17 – 19 hod. V případě zájmu o tuto prezentaci nahlašte prosím svoji účast na e-mail ov.pribrambrezovehory@gmail.com do čtvrtka 15. února. Je to nutné z kapacitních důvodů.

 

OSADNÍ VÝBOR – NOVÝ ČLEN

Zastupitelstvo města Příbram dne 15.1. vzalo na vědomí rezignaci člena osadního výboru pana Jana Horáka (děkujeme za odvedenou práci!) a na doporučení osadního výboru potvrdilo novým členem osadního výboru pana Luboše Černohouse. Luboš Černohous je dlouholetý Březohorák, v poslední době pomáhal např. při rekonstrukci Prokopské, dlouhodobě sleduje dopravní agendu města, jako host se účastnil posledních jednání osadního výboru. Na další spolupráci se těšíme!👍

Vánoce 2023 – usazování vánočního stromu – videa

Zajistit pro Březové Hory hezký vánoční strom byla jedna z letošních priorit osadního výboru (pro některé z nás to byl dokonce důvod proč jsme se do osadního výboru vůbec hlásily:-). Během jednání s brdským hajným o potenciálním stromu k pokácení se nám ozvaly Technické služby s tím, že jeden z možných stromů určený k pokácení se nachází ve městě, v jednom ze dvorů u náměstí 17. Listopadu (důvodem k pokácení byla stavba plotu kolem hřiště). Strom bylo třeba porazit a usadit do stojanu na májku – této namáhavé práce se ujali Hasiči Březové Hory – moc děkujeme! Zde videa jako důkaz:

Celý text…

Revitalizace náměstí J. A. Alise – aktualita – upravené zadání pro architekty

Od místostarosty Karpíška jsme včera obdrželi poslední verzi upraveného zadání na zpracování projektové dokumentace na „revitalizaci náměstí J. A. Alise“. Tento je výsledkem práce úzké skupiny odborníků – architektů (Ing. arch. Josef Tlustý, Ing. arch. Michal Profant, Akad. arch. Aleš Brotánek) a dopravního inženýra Jiřího Kašpara, konečné znění dokumentu vypracoval Ing. arch. Jiří Tlustý – architekt města Příbram. Dokument vzal osadní výbor na vědomí s tím, že s ním seznámí březohorskou veřejnost a s upozorněním, že jako zásadní problematiku veřejnost vnímá řešení počtu parkovacích míst a případných alternativ parkování a stejně tak způsob dopravního řešení, jak vyplynulo z posledního setkání březohorských občanů.

Celý text…

Revitalizace námětí J. A. Alise – postup prací

Začátkem května uspořádal osadní výbor v kostele sv. Vojtěcha výstavu soutěžních návrhů revitalizace náměstí J. A. Alise. Dále pak na přelomu června a července venkovní výstavu. Byly sebrány podněty veřejnosti a předány městskému architektovi. Začátkem září byla podepsána smlouva s architekty vítězného návrhu, během podzimu proběhlo několik setkání pracovních skupin, kde se upřesňovalo a vydiskutovávalo zadání pro přepracování návrhu a následné vypracování projektové dokumentace. Celý text…