Zápisy ze schůzí a jednání

Na této stránce najdete zápisy ze schůzí Osadního výboru Březové Hory, zápisy ze schůzí předsedů osadních výborů s vedením města a jiné zápisy.

Materiály za období od roku 2023

Zápisy ze schůzí Osadního výboru Březové Hory
Zápis ze schůze OsV BH 11. dubna 2023 (veřejná schůze)
Zápis ze schůze OsV BH 30. března 2023

Archivní materiály za období 2019 až 2022

Zápisy ze schůzí Osadního výboru Březové Hory
Zápis ze schůze OsV BH 9. června 2022 (veřejná schůze)
Zápis ze schůze OsV BH 24. května 2022
Zápis ze schůze OsV BH 31. ledna 2022 (vč. jednání s p. místostarostou)
Zápis ze schůze OsV BH 21. září 2021
Zápis ze schůze OsV BH 22. září 2020
Zápis ze schůze OsV BH 11. června 2020
Zápis ze schůze OsV BH 28. ledna 2020
Zápis ze schůze OsV BH 19. listopadu 2019 (veřejná schůze)
Zápis ze schůze OsV BH 14. listopadu 2019
Zápis ze schůze OsV BH 1. října 2019
Zápis ze schůze OsV BH 10. září 2019
Zápis ze schůze OsV BH 4. června 2019
Zápis ze schůze OsV BH 7. května 2019

Zápisy ze schůzí předsedů osadních výborů s vedením města
Zápis ze schůze předsedů OsV 27. dubna 2022
Oprava zápisu ze schůze předsedů OsV 27. dubna 2022
Zápis ze schůze předsedů OsV 20. října 2021
Zápis ze schůze předsedů OsV 9. září 2020
Zápis ze schůze předsedů OsV 3. června 2020
Zápis ze schůze předsedů OsV 20. února 2020
Zápis ze schůze předsedů OsV 20. listopadu 2019
Zápis ze schůze předsedů OsV 19. září 2019
Zápis ze schůze předsedů OsV 19. června 2019
Zápis ze schůze předsedů OsV 15. května 2019

Jiné zápisy
Jednání o hřišti Na Cvičně 7. srpna 2019