Napište svůj nápad pro Březové Hory

Město Příbram poskytuje Březovým Horám každý rok příspěvek 200.000 Kč, které lze využít dle potřeb osadního výboru a občanů. Tyto prostředky si zatím šetříme (příspěvky se v rámci volebního období sčítají).

Po započtení příspěvku za příští rok je k dispozici přibližně 750.000 Kč.* Nyní je načase začít uvažovat, jak tyto prostředky účelně vynaložit na rozvoj a zvelebení Březových Hor. Celý text…

Nové dětské hřiště v plnohodnotném provozu

Byla dokončena revize nového dětského hřiště u bývalého hotelu Minerál na Březových Horách (u školního hřiště) a město Příbram převzalo hřiště do užívání.

Hřiště tak nyní lze v plném rozsahu používat. Těší se na vás lanovka-poletucha, houpací hnízdo a šplhací sestava.

Přejeme příjemnou zábavu.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory  Celý text…

A zase ta strojovna: Co bude dál?

Rada města Příbram v březnu schválila záměr pronájmu bývalé strojovny dolu Marie. O prostory má zájem provozovatel hornické hospody Na Marii. Zatím není definitivně zřejmé, zda a kdy dojde k finální dohodě o dlouhodobém pronájmu, město i zájemce mají určité představy a požadavky. Nyní běží šestiměsíční výpovědní lhůta současnému nájemci (Divadlo A. Dvořáka). Celý text…

Nové dětské hřiště ještě krátce mimo provoz

V březnu a dubnu proběhla montáž nového dětského hřiště u školního hřiště.

Osadní výbor byl ze strany města a dodavatelské firmy informován, že je ještě nutno na základě reklamace provést úpravu (vyrovnání) dopadových desek pod šplhací stěnou.

Následně proběhne revize (mělo by se tak stát v týdnu od 19. dubna) a teprve poté bude možno hřiště používat. (Původní informace od dodavatelské firmy byly jiné.)

Zatím tedy prosíme o shovívavost a děkujeme za pochopení.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory

Proběhla první etapa výstavby nového dětského hřiště

V polovině března proběhla na louce u školního hřiště (za bývalým hotelem Minerál) první etapa výstavby nového hřiště pro větší děti. Nyní musí dozrát beton v základech. Po dokončení (předpoklad první polovina dubna) bude k dispozici šplhací sestava o čtvercovém půdorysu, lanovka (poletucha) a houpací hnízdo.

Upozornění: Až do dokončení montáže (v průběhu dubna) nelze herní prvky používat. Prosíme respektujte ochranné značení. Celý text…

Informace (prosinec 2020) – pozemek u vysílače, bankomat, kácení

Pozemek u vysílače: Při prosincovém zasedání schválilo příbramské zastupitelstvo převod pozemku u vysílače z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Příbram. Po podepsání smlouvy a zápisu do katastru nemovitostí bude možno uvažovat o využití zatravněné plochy a o omezení vjezdu vozidel. V lokalitě opakovaně dochází k problémům s nadměrným nepořádkem. Celý text…

Informace osadního výboru (listopad 2020)

Prokopská ulice: Projektová dokumentace má být hotova do konce roku 2020. Do konce roku 2021 by mělo být vydáno stavební povolení a provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Zahájení stavby se předpokládá v 1. čtvrtletí 2022. Vozovka bude po část za kostelem sv. Prokopa dlážděná, směrem dál asfaltová. Chodníky budou z mozaiky – štípaných kostek. Celý text…