Zlepšení autobusového spojení Březové Hory – Praha

Povedlo se! Z tohoto mám velkou radost. Na základě připomínek Osadního výboru BH i jednotlivých občanů přistoupil Středočeský kraj (IDSK) a dopravce s účinností od 1. září 2019 ke zvýšení počtu ranních autobusových spojů na trase z Březových Hor do Prahy (linky 393 a 395 v rámci Pražské integrované dopravy) a odpoledních spojů v opačném směru.

Pro srovnání: Podle dosud platného jízdního řádu PID (v době mimo prázdniny) mělo v pracovní dny ráno jezdit z BH do Prahy 17 spojů, z toho 7 přímých (ne přes Dobříš). Po šesté hodině pouze dva, přičemž poslední ranní spoj měl odjíždět v 6:20.

Nyní bude ráno jezdit celkem 22 spojů, z toho 11 přímých. 7 spojů bude odjíždět po šesté hodině, poslední ranní v 7:05.

Podrobnosti viz obrázky, úplné znění nových jízdních řádů (393 a 395) pak najdete zde:
linka 393
linka 395

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory