Záměr architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí J. A. Alise

Velmi ráda touto cestou informuji nejen všechny Březohoráky o tom, že se osadnímu výboru a dalším, v této věci aktivním, lidem podařilo prosadit, aby se budoucí rekonstrukce a podoba nám. J. A. Alise odvíjela od studie vzešlé z veřejné architektonické soutěže.

Dnes tento záměr města potvrdil starosta Jan Konvalinka na našem jednání, kterého se dále účastnili březohorští architekti Dominika Šmatláková a Jan Praisler a městský architekt Jaroslav Malý. Do podoby náměstí budou moci samozřejmě „zasáhnout“ i zdejší občané, pan starosta zadal panu Malému organizaci veřejné besedy a realizaci výzkumu jejich mínění, požadavků a námětů.

Šetření mezi obyvateli bude základem zadání následné architektonické soutěže a mohlo by se uskutečnit zhruba v první polovině příštího roku. Informace o konkrétních detailech výzkumu a následně o průběhu celé veřejné architektonické soutěže, kterou samo město považuje slovy pana starosty za „pilotní projekt“ pro další urbanistická řešení v Příbrami, vám samozřejmě zprostředkujeme i my.

Moc děkuji všem, kterým leží uvážlivé zacházení s veřejným prostorem na srdci a kteří se do věci rekonstrukce nám. J. A. Alise na základě arch. soutěže zapojili a nebo v budoucnu zapojí.

Markéta Škodová, Osadní výbor Březové Hory

Článek k tématu: Budoucí podoba nám. J. A. Alise si zaslouží architektonickou studii (M. Profant, M. Škodová)