Zahájena architektonická soutěž (náměstí J. A. Alise). Možné nové umístění bankomatu

Byla zahájena architektonická soutěž na revitalizaci náměstí J. A. Alise. Výňatek ze soutěžního zadání: „Cílem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh revitalizace náměstí J. A. Alise, který se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace. Cílem revitalizace je oživení a proměna tohoto náměstí na důstojný prostor, který bude odpovídat významu tohoto prostoru a historickému kontextu původní hornické osady Březové Hory.

V oblasti dopravního uspořádání by soutěžní návrhy měly kromě jiného řešit rozšíření chodníků pro umístění předzahrádek a zeleně, uspořádání parkovacích míst pro turisty, rezidenty a návštěvníky (včetně parkovacích míst K+R pro výstup školáků) nebo propojení plánované cyklotrasy z ulice Mariánská do ulice Třemošenská.

K požadavkům památkové péče patří například to, aby se socha sv. Jana Nepomuckého znovu stala dominantou náměstí, aby bylo rehabilitováno stromořadí hlohů před hlavním průčelím školy nebo aby byla obnovena historická podoba kamenné mozaiky na chodníku kolem kostela.

Pro tři nejlepší soutěžní návrhy jsou stanoveny peněžní ceny. Návrhy mohou odborníci, splňující podmínky účasti v soutěži, předkládat do 31. května 2022. Kompletní soutěžní podmínky jsou k dispozici na internetovém profilu zadavatele (město Příbram) na portálu NEN. (Zkrácený odkaz: bit.ly/3JtJPFU)

Bankomat: Dle nejnovějšího vyjádření města by bankomat měl být umístěn vedle elektroskříně u základní školy. Ještě je nutno získat stanovisko památkové péče. Bankomat by měl být osazen v rámci rekonstrukce ul. Prokopská.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory