Výpůjčka strojovny

Rada města Příbram na svém jednání 8. července 2019 schválila uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru bývalé strojovny Dolu Marie Divadlu A. Dvořáka na dobu neurčitou, za účelem parkování divadelního mikrobusu, divadelního nákladního vleku a uskladnění dekorací.

Zápis z jednání rady najdete zde. Osadní výbor Březové Hory v návaznosti na činnost svých předchůdců město a březohorské zastupitele na jaře letošního roku informoval o dlouhodobém zájmu Březohoráků vybudovat v bývalé strojovně dolu Marie multifunkční prostor pro setkávání veřejnosti (sál, výstavní prostory, prostor pro spolkovou činnost atd. – viz mj. zápis ze schůze OsV 4. 6. 2019 a korespondence předsedy OsV s MěÚ).

O záměru rady nebyl OsV informován. Zájem Březových Hor o společenský sál na Marii bude nadále prosazovat i vzhledem k tomu, že celý prostor Nádvoří Msgre. Korejse považuje za společenské a živé srdce Březových Hor. Věříme, že v budoucnu se tato realita odrazí i ve strategickém plánování Příbrami.

Markéta Škodová, Osadní výbor Březové Hory