Veřejná schůze Osadního výboru Březové Hory

19. listopadu 2019 se konala veřejná schůze Osadního výboru Březové Hory za účasti místostarosty Ing. Buršíka a desítek občanů. Podrobný zápis bude k dispozici později, prozatím shrnuji nejdůležitější body:

Projektová dokumentace a stavební povolení na rekonstrukci Prokopské ulice by měly být připraveny v roce 2020, v roce 2021 by měla proběhnout realizace.

V předběžném návrhu rozpočtu 2020 jsou mimo jiné tyto akce a opravy v rámci Březových Hor: oprava střechy 3. ZŠ, oprava části ulice Nad Litavkou (souvisí s výměnou kanalizace), oprava chodníku u Atolla, oprava silnic (recyklát) Šemberova, U Dolu Anna, Veselého Rytířstva. (4. 12. proběhne veřejné slyšení k rozpočtu, ten bude následně 16. 12. schvalovat zastupitelstvo.)
Stavba obchvatu Příbrami by měla být zahájena v r. 2025.

Město je připraveno pomoci při oslavách 130. výročí vysvěcení kostela sv. Vojtěcha (září 2020) a také finančně podpořit plánovanou sbírku na kostelní zvon, který dnes chybí. (Zástupci Březových Hor se již v této věci zúčastnili schůzky s p. starostou.)

Umístění čekárny na autobusové zastávce na náměstí J. A. Alise bylo schváleno památkáři, k realizaci by mělo dojít v roce 2020.

Pan místostarosta prověří u bank, jejichž služeb městský úřad využívá, možnost zřízení bankomatu v blízkosti centra Březových Hor.

Bude provedena likvidace parovodu vedoucího k dolu Prokop.

Město podporuje vyhlášení architektonické soutěže na rekonstrukci náměstí J. A. Alise. (Rovněž v této záležitosti budou zástupci BH dále jednat s p. starostou.)

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory

P. S. Děkujeme hasičům za poskytnutí prostor. :)

(Foto: Zprávy Příbram)