Uplynutí mandátu osadního výboru a poděkování

Vážení Březohoráci,

s nadcházejícími komunálními volbami končí, podobně jako u všech dalších výborů zastupitelstva, oficiální mandát stávajícího Osadního výboru Březové Hory. Po volbách budeme dle zvyklostí pokračovat v činnosti a koordinaci požadavků, ovšem již jen neoficiálně. Pokud vše dobře půjde, někdy na jaře 2023 by mělo nové zastupitelstvo zvolit osadní výbor nový.

Při této příležitosti je na místě poděkovat.

Děkuji stávajícím a dřívějším členům osadního výboru Honzovi Horákovi, Vláďovi Srnkovi, Báře Synkové, Broňovi Šimkovi a Markétě Škodové za spolupráci.

Honza se řádně staral o hřiště Na Cvičně.
Vláďa vše pozorně fotografoval a připomínkoval.
Bára mimo jiné ochotně připravovala zápisy z veřejných schůzí.
Broňa byl často nápomocen při jednáních s Technickými službami.
Markéta se kromě jiného významně zasloužila o architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí J. A. Alise.

Za tři a půl roku jsme společně projednali mnoho záležitostí, které jsme následně řešili s městem.

Jako osadní výbor pak děkujeme všem lidem, kteří pomáhali svou činností a svými návrhy Březové Hory zlepšovat, a děkujeme za podněty a připomínky. Poděkování patří také Technickým službám za vstřícnost při řešení našich požadavků.

Osadní výbor Březové Hory
Tomáš Mosler, Jan Horák, Barbora Synková, Bronislav Šimek, Markéta Škodová