Osadní výbor Březové Hory – veřejná schůze

Srdečně zveme občany na veřejnou schůzi osadního výboru Březové Hory. Schůze se koná v úterý 11. dubna 2023 od 18 hodin v salonku restaurace Na Vršíčku (Šemberova). Účast přislíbil starosta města Příbram Mgr. Jan Konvalinka.

Na schůzi se představí nový osadní výbor, proběhne volba předsedy a se zástupci města prodiskutujeme aktuální témata týkající se Březových Hor.

Za osadní výbor:
Alena Smejkalová, Helena Brůčková, Hana Chromá, Jan Horák, Jaroslava Soukupová

Pozvánka na veřejnou schůzi osadního výboru 9. června 2022

Srdečně zveme občany na veřejnou schůzi osadního výboru Březové Hory. Schůze se koná ve čtvrtek 9. června 2022 od 18 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice na Březových Horách (nádvoří Msgre. Korejse). Schůze se zúčastní příbramský starosta Mgr. J. Konvalinka a 1. místostarosta Ing. M. Buršík, MBA.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory

Informace Osadního výboru (květen 2022)

Hřiště Na Cvičně – Pozemek u vysílače bez aut – Veřejná schůze osadního výboru – Příprava zakázky na rekonstrukci Prokopské ulice – Zápisy z jednání

Hřiště Na Cvičně: O vývoji kolem umělého povrchu pro hřiště Na Cvičně, včetně shrnutí naší aktuální komunikace s městem, píšeme v samostatném textu. Jednak se domníváme, že zmínka o možnosti využívat sice nedaleké, ale veřejně nepřístupné školní hřiště nedává příliš smysl. Především nás ale mrzí, že původně udělený souhlas s použitím umělého povrchu přestal platit.  Celý text…