Informace osadního výboru (listopad 2020)

Prokopská ulice: Projektová dokumentace má být hotova do konce roku 2020. Do konce roku 2021 by mělo být vydáno stavební povolení a provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Zahájení stavby se předpokládá v 1. čtvrtletí 2022. Vozovka bude po část za kostelem sv. Prokopa dlážděná, směrem dál asfaltová. Chodníky budou z mozaiky – štípaných kostek. Celý text…

Informace osadního výboru (únor 2020)

Je tu další souhrn různých aktualit týkajících se Březových Hor.

  • Zástupci OsV se zúčastnili dvou schůzek se zástupci MěÚ a projekční kanceláře ve věci chystané rekonstrukce Prokopské ulice. Při jednání na místě byla mimo jiné řešena podoba sloupů veřejného osvětlení nebo nutnost zachování dlažebních kostek. Kontejnery u PBtisku budou možná podzemní (na začátku ulice Prokopská, pod dnešním trávníkem). Celý text…

Mírný březohorský pokrok v mezích Příbrami…

…aneb Oznámení Osadního výboru Březové Hory: 22. května 2019 se na radnici konala schůzka zástupců OsV BH, pana starosty, pana místostarosty a zástupců několika městských odborů. Původní příčinou schůzky byly nejasnosti kolem zamýšlené renovace chodníku okolo kostela na náměstí J. A. Alise. Posléze byla do programu zařazena i probíhající oprava opěrných zdí a plánovaná rekonstrukce Prokopské ulice. Celý text…