Informace osadního výboru (listopad 2020)

Prokopská ulice: Projektová dokumentace má být hotova do konce roku 2020. Do konce roku 2021 by mělo být vydáno stavební povolení a provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Zahájení stavby se předpokládá v 1. čtvrtletí 2022. Vozovka bude po část za kostelem sv. Prokopa dlážděná, směrem dál asfaltová. Chodníky budou z mozaiky – štípaných kostek. Celý text…

Zlepšení autobusového spojení Březové Hory – Praha

Povedlo se! Z tohoto mám velkou radost. Na základě připomínek Osadního výboru BH i jednotlivých občanů přistoupil Středočeský kraj (IDSK) a dopravce s účinností od 1. září 2019 ke zvýšení počtu ranních autobusových spojů na trase z Březových Hor do Prahy (linky 393 a 395 v rámci Pražské integrované dopravy) a odpoledních spojů v opačném směru. Celý text…