Mírný březohorský pokrok v mezích Příbrami…

…aneb Oznámení Osadního výboru Březové Hory: 22. května 2019 se na radnici konala schůzka zástupců OsV BH, pana starosty, pana místostarosty a zástupců několika městských odborů. Původní příčinou schůzky byly nejasnosti kolem zamýšlené renovace chodníku okolo kostela na náměstí J. A. Alise. Posléze byla do programu zařazena i probíhající oprava opěrných zdí a plánovaná rekonstrukce Prokopské ulice. Celý text…

Opěrné zdi

Osadní výbor Březové Hory mj. průběžně řeší průběh opravy opěrných zdí u Dolu Anna. Zaslali jsme na Odbor investic a rozvoje města MěÚ Příbram vyjádření a dotazy, připravené v součinnosti s odborníky. V příloze najdete odpovědi a několik fotografií z různých etap opravy. Celý text…