Nové dětské hřiště v plnohodnotném provozu

Byla dokončena revize nového dětského hřiště u bývalého hotelu Minerál na Březových Horách (u školního hřiště) a město Příbram převzalo hřiště do užívání.

Hřiště tak nyní lze v plném rozsahu používat. Těší se na vás lanovka-poletucha, houpací hnízdo a šplhací sestava.

Přejeme příjemnou zábavu.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory  Celý text…

Nové dětské hřiště ještě krátce mimo provoz

V březnu a dubnu proběhla montáž nového dětského hřiště u školního hřiště.

Osadní výbor byl ze strany města a dodavatelské firmy informován, že je ještě nutno na základě reklamace provést úpravu (vyrovnání) dopadových desek pod šplhací stěnou.

Následně proběhne revize (mělo by se tak stát v týdnu od 19. dubna) a teprve poté bude možno hřiště používat. (Původní informace od dodavatelské firmy byly jiné.)

Zatím tedy prosíme o shovívavost a děkujeme za pochopení.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory

Proběhla první etapa výstavby nového dětského hřiště

V polovině března proběhla na louce u školního hřiště (za bývalým hotelem Minerál) první etapa výstavby nového hřiště pro větší děti. Nyní musí dozrát beton v základech. Po dokončení (předpoklad první polovina dubna) bude k dispozici šplhací sestava o čtvercovém půdorysu, lanovka (poletucha) a houpací hnízdo.

Upozornění: Až do dokončení montáže (v průběhu dubna) nelze herní prvky používat. Prosíme respektujte ochranné značení. Celý text…

Informace osadního výboru (listopad 2020)

Prokopská ulice: Projektová dokumentace má být hotova do konce roku 2020. Do konce roku 2021 by mělo být vydáno stavební povolení a provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Zahájení stavby se předpokládá v 1. čtvrtletí 2022. Vozovka bude po část za kostelem sv. Prokopa dlážděná, směrem dál asfaltová. Chodníky budou z mozaiky – štípaných kostek. Celý text…

Informace osadního výboru (září 2020)

Vážení občané, je tu nový souhrn různých aktualit týkajících se Březových Hor.

  • Začíná výměna povrchu vozovek v ulicích Pahorková, Josefa Bartoše a U Prokopa (za husitským sborem). Finální pokládka by měla proběhnout 9. září (v závislosti na klimatických podmínkách). Ve středu 9. září (případně později, dle počasí) zároveň budou příslušné ulice na jeden den uzavřeny pro provoz vozidel (kvůli asfaltování).  Celý text…