Strojovna

Záhada se strojovnou v areálu Dolu Marie vyřešena. Z komunikace s odborem správy majetku (OSM; paní Bc. Vaverková) vyplynulo následující:

  1. Strojovna se opravdu výpůjčuje (divadlu).
  2. Záměr výpůjčky nebyl oznámen, a to v souladu s § 39 zákon o obcích, odst. 3, dle kterého se záměr nezveřejňuje, „jde-li o pronájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku právnické osobě zřízené nebo založené obcí nebo právnické osobě, kterou obec ovládá“. Divadlo jako příspěvková organizace tuto výjimku splňuje.
  3. Výpujčka byla připravena na žádost divadla, resp. na pokyn p. starosty Konvalinky.
  4. Dle OSM není z časových/kapacitních důvodů možné informovat osadní výbory o „nezveřejňovaných“ záměrech v jejich lokalitě. Osadní výbory mají zájem/požadavky sdělovat OSM.
  5. Paní Vaverková neměla k dispozici informace o dlouhodobém zájmu o strojovnu (vybudování společenského sálu) ze strany předchozího Osadního výboru Březové Hory, kterýžto zájem byl v posledních letech opakovaně adresován vedení města (viz přílohy).

K tomu sděluji, že zájem o strojovnu byl ze strany OSM v roce 2017 nebo 2018 (pro úplnost dodávám, že v té době to zřejmě měl na starosti někdo jiný než paní Vaverková) prokazatelně řešen. Viz zápis z jednání předsedů OsV z června 2018 a navazující vyjádření Odboru správy majetku.

Dovedu pochopit, pokud jsou v oblasti komunikace kladeny ze strany vedení města určité požadavky na OsV (raději sdělit určitou věc vícekrát, viz Cvična). Ale zároveň by myslím (a jistě nemluvím jen za sebe) bylo vhodné a efektivní, kdyby stejně důsledně fungoval i koloběh informací v rámci samotného městského úřadu. Bez ohledu na další osud strojovny by se tak předešlo překvapením na jedné nebo druhé straně.

Tomáš Mosler,
předseda Osadního výboru Březové Hory