Schválen Osadní výbor Březové Hory

Rád bych touto cestou v krátkosti představil nový Osadní výbor Březové Hory, který byl v pondělí 29. 4. schválen Zastupitelstvem města Příbram.

předseda: Tomáš Mosler
členové: Jan Horák, Vladimír Srnka, Bronislav Šimek, Markéta Škodová

Osadní výbor je iniciativním a poradním orgánem zastupitelstva. K právům Osadního výboru patří předkládat městu návrhy týkající se rozvoje Březových Hor a zabývat se připomínkami občanů.

V případě jakýchkoli dotazů a podnětů, které byste chtěli Osadnímu výboru předložit, prosím napište do diskuse, soukromou zprávu nebo e-mail na adresu tomas.mosler@centrum.cz (také mi můžete volat na číslo 607 100 420). Samozřejmě se můžete obracet i na další členy výboru.

Dále je k dispozici internetový formulář https://forms.gle/Za54su8zpa6uBBze9, kam můžete své podněty zasílat i anonymně. Plánujeme také další kroky, jak zjistit, co byste si přáli na Březových Horách změnit.

Osadní výbor se od začátku března, kdy byl navržen občany Březových Hor, již několikrát neoficiálně sešel. Zabývali jsme se a zabýváme průběhem opravy opěrných zdí, stanovením priorit nově požadovaných oprav a změn (zastřešení zastávky na náměstí J. A. Alise, renovace chodníku kolem kostela apod.), poplatkem za umístění atrakcí při Prokopské pouti a dalšími záležitostmi.

O aktualitách vás budeme průběžně informovat.