Schůzka vedení města a majitele pozemku u Minerálu

Z podnětu OV se 12. června sešli zástupci města, osadního výboru a OIRM s majitelem pozemku před bývalým hotelem Minerál. V místě se při deštích tvoří louže vody, které se vsakují pomalu, povrch je zde nezpevněný, takže každá provizorní oprava nemá dlouhého trvání. Navíc se v místě zvažuje realizace několika parkovacích míst, jako alternativa po revitalizaci nám. J. A. Alise a pro potřeby vyzvedávání dětí ze školní družiny. Ze strany města bylo přislíbeno prověření stavu kanalizace.
Na dalším řešení (zpevnění komunikace, realizace parkovacích míst, jednání s památkovou péčí a dalšími dotčenými orgány) bude spolupracovat město a majitel pozemku, konkrétní uspořádání je zatím předmětem jednání.
Může jít o obrázek 4 lidé