Revitalizace námětí J. A. Alise – postup prací

Začátkem května uspořádal osadní výbor v kostele sv. Vojtěcha výstavu soutěžních návrhů revitalizace náměstí J. A. Alise. Dále pak na přelomu června a července venkovní výstavu. Byly sebrány podněty veřejnosti a předány městskému architektovi. Začátkem září byla podepsána smlouva s architekty vítězného návrhu, během podzimu proběhlo několik setkání pracovních skupin, kde se upřesňovalo a vydiskutovávalo zadání pro přepracování návrhu a následné vypracování projektové dokumentace.

Předmětem diskusí byly především dva body – otázka počtu parkovacích míst (je shoda na tom, že původní zadání soutěže bylo z hlediska parkovacích míst nedostatečné) a dopravní řešení v prostoru náměstí – těmito tématy se následně zabývala úzká pracovní skupina odborníků (Tlustý, Profant, Brotánek).  Až bude výše zmíněné ze strany města upřesněno, začnou architekti přepracovávat návrh, ten pak bude veřejnosti představen formou veřejných prezentací (pravděpodobně březen/duben).

Odkaz na soutěž:

https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-22-S00000002

Odkaz na smlouvu s architekty:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25690159?fbclid=IwAR0mysSPdiYWgqWElJrq2dHJrLUMJgI7d4q28nKRvyztdKBiQRfZvDZ_WSI

Prezentace – shrnutí

2023_11_21_prezentace info JAA_setkání BH_AS