Revitalizace nám. J. A. Alise – návrh – prezentace

Na webu jaa.pribram.eu (participace veřejnosti) je k dispozici studie návrhu revitalizace nám. J. A. Alise, tak jak byla představena architekty na poslední rozšířené pracovní skupině.
Součástí je podrobné představení navrženého dopravního řešení (dopravně-inženýrská analýza současného stavu, východiska pro navrhovaný stav, sdílená zóna, počet parkovacích stání), uspořádání prostoru za kostelem (sloupek, režim parkování, městská zahrada), návrh křižovatky nám. JAA/Husova – Rožmitálská/nám. HK, umístění autobusových zastávek (obě v Mariánské ulici), možnosti zastavení pro rodiče vezoucí děti do školy, řešení centrálního prostoru (dopracovaný prostor kolem lípy, vodní prvek, umístění stromku/májky), zevrubná reakce na podněty města a veřejnosti a další.
Studie byla v rámci kontrolních dní průběžně konzultována s památkovou péčí a Diamem.
Finální verze dopracovaného návrhu studie revitalizace nám. J. A. Alise bude veřejnosti představena během září.