Rekonstrukce ulice Prokopská – informace k dopravní obslužnosti o prázdninách

V tomto týdnu finišuje pokládka kostek kolem křižovatky Ke Korábu a Pahorková, začátkem příštího týdne se budou asfaltovat nájezdy na kostky z ulic Ke Korábu a Pahorková, tak aby byl křižovatkou zajištěn hladký průjezd od 1.7. V ulici Ke Korábu byl odstraněn sloupek (zbytek trochu vyčuhuje, je přislíbeno dorovnání). Po dobu konání Prokopské pouti a uzavření dolního úseku Prokopské a náměstí J. A. Alise bude ulice Ke Korábu obousměrná. Uvažuje se o obousměrném provozu po celý měsíc červenec. Protože ulice Ke Korábu je momentálně zanesená štěrkem po silných deštích, bylo přislíbeno vyčištění. V ulici Pahorková se tento týden řeší oprava propadlého kanálu.

V červenci je v plánu pokládka kostek v dolním úseku Prokopské – kolem školy. Po tuto dobu bude tento úsek komunikace pro průjezd uzavřen s výjimkou složek IZS. Bude možné jezdit (s výjimkou 1.-2.7., po dobu konání Prokopské pouti, kdy bude celé náměstí uzavřeno a jediný přístup bude ulicí Ke Korábu v obousměrném režimu) komunikací za PB tiskem (bývalou Prokopkou). Z tohoto důvodu bude v předmětné komunikaci zaslepen stávající zákaz vjezdu a omezeno parkování.

Kontejnery na tříděný odpad proti škole budou polepeny ze strany do silnice a k chodníku, přístup k nim bude z chodníku (víko je otočné).

Osvětlení ulice během stavby je komplikované z důvodu výměny nového vedení veřejného osvětlení v celé ulici. Bylo zabezpečeno alespoň jedno světlo, které osvětluje část ulice, z objektivních důvodů je to maximum možného.

Úklid – v případě déletrvajícího suchého počasí bude zajištěno pokropení komunikace.