Rekonstrukce Prokopské ulice

Dne 9. listopadu proběhl poslední kontrolní den na Prokopské ulici. Proběhly úklidové a dokončovací   práce, zahradnickou firmou byly vysazeny stromy před školou. Byla předána stavba, nyní se připravuje dokumentace pro kolaudaci. Kolaudovat se budou plynovodní přípojky, vodohospodářská infrastruktura a kanalizace a do třetice povrchy – komunikace a chodníky. Rekonstrukce trvala téměř 15 měsíců, rezidenti byli vystaveni nepohodě s pracemi nutně spojenými – zvýšená prašnost, hluk, dopravní omezení. Nyní lze konstatovat, že výsledkem prací je celkově povedená ulice s rekonstruovanými sítěmi, kvalitním dlážděním a krásnými lampami. Ubylo parkovacích míst, ale pro pěší je přátelštější. Od jara, kdy se do kontrolních dní zapojil osadní výbor a rezidenti (velký díky patří jmenovitě rezidentům L. Černohousovi a Z. Honzíkovi), se výrazně zlepšila informovanost vedení stavby (za OIRM komunikoval p. Pobiš) směrem k veřejnosti.