Rekonstrukce Prokopské ulice: Je znám smluvní termín dokončení dokumentace

Po dlouhém čekání byla konečně oboustranně podepsána a zveřejněna smlouva (náhled a odkaz je k dispozici níže) mezi městem Příbram a společností Pontex na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci Prokopské ulice.

Ze smlouvy vyplývají, s ohledem na nabytí účinnosti dne 11. května 2020, tyto termíny:

  • Provedení průzkumu inženýrských sítí, doměření – do 6. 7. 2020
  • Dokumentace ve stupni pro územní řízení a pro stavební povolení (DÚR+DSP), vč. odhadu nákladů na realizaci – do 11. 11. 2020
  • Dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS), vč. soupisu prací s výkazem výměr, rozpočtem a harmonogramem – do dvou měsíců po obdržení stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, nejpozději do 31. 12. 2020

Přímý odkaz ke stažení stažení: smlouva na PD Prokopská ulice

smlouva_Prokopska_PD2020