Propad vozovky na náměstí J. A. Alise

Brzy ráno 22. září 2022 došlo k propadu vozovky na náměstí J. A. Alise, nedaleko západní strany kostela sv. Vojtěcha (směrem k Husově ulici).

Dle vyjádření města se pravděpodobně jedná o sesuv starého důlního díla. Místo je zajištěno a prozkoumáno odborníky z s. p. Diamo, kteří navrhnou správný způsob sanace.

Na problematickou situaci, týkající se podloží na náměstí J. A. Alise, bylo v minulosti město jak obyvateli Březových Hor, tak březohorským osadním výborem opakovaně upozorňováno.

Například při jednání předsedů osadních výborů s vedením města, září 2019 (zápis), uvedl zástupce Osadního výboru Březové Hory následující: „Na náměstí je problematická situace, protože dochází k vymílání zeminy, hlíny a vznikají propady na komunikaci.“

Za tři roky město bohužel neučinilo žádné posouzení stavu ani preventivní opatření.

Prosíme obyvatele, aby respektovali zákaz vstupu do prostoru.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory

(foto: město Příbram)