Probíhá dotazníkové šetření k budoucí podobě náměstí J. A. Alise

V rámci přípravných prací před architektonickou soutěží na budoucí podobu náměstí J. A. Alise bylo nyní zahájeno dotazníkové šetření (včetně tzv. pocitové mapy) prostřednictvím tištěných a elektronických dotazníků.

Dotazník v internetové podobě můžete vyplnit zde: https://www.pocitovemapy.cz/brezove-hory-2020/ (vyplnění on-line je možné do 7. července)

Dotazníky v tištěné podobě jsou distribuovány do schránek a také jsou k dispozici v pokladně Hornického muzea Příbram, v březohorské pobočce Knihovny Jana Drdy, březohorské pekárně a na čerpací stanici Nord (Rožmitálská). Na těchto místech také lze tištěné dotazníky odevzdat (do 30. června).

Od 21. do 23. června od 10 do 18 hodin také bude na náměstí J. A. Alise stánek s pocitovou mapou a s tazateli. Podrobnosti k místnímu šetření a k architektonické soutěži najdete v tiskové zprávě na webu města: https://pribram.eu/aktualni-temata/soutezi-predchazi-dotaznikove-setreni.html

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory