Pozvání na veřejnou schůzi osadního výboru

Osadní výbor Březové Hory zve občany na veřejnou schůzi za účasti 1. místostarosty města Příbram, pana Ing. Buršíka.

Schůze se koná v úterý 19. listopadu od 18 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice na Březových Horách (nádvoří Msgre. Korejse).

Zvali jsme zároveň i pana starostu a paní místostarostku, ti se omluvili.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory