Pozemky u vysílače

Osadní výbor Březové Hory od loňska mj. řeší problematiku pozemků u vysílače nedaleko Prokopského kostela. Zde dochází, i vlivem volného průjezdu vozidel, ke vzniku nadměrného nepořádku. Osadní výbor má zájem o omezení vjezdu na prostranství např. umístěním závor. Tato úprava ale zatím vázla na tom, že probíhá (dlouhodobý) proces převodu příslušných pozemků.

Dle informací, které jsem nejnověji zjistil, Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo již v roce 2018 bezúplatný převod příslušných pozemků do vlastnictví města Příbram. Tempo pokroku při převodu následně zřejmě zbrzdily personální změny ve funkci příslušného krajského radního pro oblast majetku (dříve p. Herman, nyní MVDr. Řihák) a také řešení právního vztahu (prodej části pozemku a zřízení věcného břemene) s Českými radiokomunikacemi.

V každém případě nyní konečně v katastru nemovitostí probíhá tento převod vlastnictví (upozorňuji, že se zatím jedná jen o vypořádání s Českými radiokomunikacemi, ne o převod pozemků na město) a vklad věcného břemene. Při zastupitelstvu v pondělí 25. května jsem také o věci krátce hovořil s místostarostkou Mgr. Brožíkovou, která záležitost opakovaně projednávala právě s MVDr. Řihákem.

Nezbývá než doufat, že převod bude brzy definitivně potvrzen a dokončen. Na podzim se konají krajské volby a pokud by záležitost do té doby nebyla uzavřena, mohlo by dojít k určité zbytečné prodlevě.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory