Pozemek u vysílače

Vzhledem k přetrvávajícím problémům s nepořádkem na pozemku u vysílače (u bývalého dolu Prokop) jsem – po konzultaci s Odborem majetku KÚ Středočeského kraje (pozemek patří kraji) a po osobním jednání s paní ředitelkou Odborného učiliště v ulici Pod Šachtami (této škole je svěřeno hospodaření s pozemkem) – na základě předchozí domluvy zaslal tento týden škole žádost OsV BH o instalaci závor na dvě příjezdové cesty vedoucí na tento pozemek.

Nepořádek vzniká i např. „likvidací“ starého nábytku jeho shozením z kopce do lesíka. Jsme přesvědčeni o tom, že osazením závor by malý nepořádek vznikal na daném místě v menším množství a velký vůbec. Prevence je dle našeho názoru vhodnější než následný komplikovaný, někdy až neproveditelný úklid (který navíc oficiálně nikdo nezajišťuje).

Prozatím jsem obdržel vyjádření, že škola se bude podnětem ve spolupráci s krajem zabývat.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory