Požadavky pro Samostatné oddělení silničního hospodářství

Níže shrnuji aktuální stav dle vyjádření silničního oddělení. Upozorňuji, že návrh rozpočtu obsahuje na každý rok řadu požadavků, které jsou postupně v několika kolech redukovány (jednání vedení města, jednání finančního výboru).

Přesto věříme, že – i díky vzájemnému zájmu o spolupráci mezi OsV a příbramskými zastupiteli z Březových Hor, s kterými jsme jednali při červnové schůzi OsV – bude rozpočet na rok 2020 nakloněn Březovým Horám více než ten letošní.

1) Celková oprava povrchu ulic U Prokopa (západní část), Pahorková a Josefa Bartoše již byl zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok. Dále cituji: „Všechny tyto tři ulice byly zařazeny i do návrhu rozpočtu na letošní rok, bohužel neprošly do finálního rozpočtu.

Pokud by nebyly schváleny celkové opravy, byl by nejhorší zhruba 30m úsek u křižovatky U Prokopa x Pahorková zařazen (na základě zdůraznění od OsV) do výsprav po zimě.

2) Oprava části chodníku na náměstí J. A. Alise (vedle parkoviště u Atolla, směrem ke kostelu) také byla zařazena do návrhu rozpočtu, stejně jako oprava několika úseků chodníku Na Pahorku (v části patřící městu). Cituji: „Uvidíme, co schválí vedení.“

3) Nerovná vozovka/dlažba na náměstí J. A. Alise se zatím řešit nebude. Opět cituji: „Vyjmutí dlažby, vyrovnání podloží a vrácení dlažby se v tomto úseku dělalo před oslavami 800 let v roce 2016 a již v loňském roce byl povrch opět zvlněný. Je zde špatné podloží. Znovu tedy úpravu v tomto rozsahu dělat nebudeme, bylo by to opět na „chvíli“. Zde je nutné udělat kompletní rekonstrukci.“ (Doplňuji, že otázka rekonstrukce náměstí má být dle vyjádření odboru investic, kam tato akce spadá, otevřena až v r. 2021.)

Kromě výše uvedených oprav by také – na základě dřívějších podnětů z jara – měly být zařazeny do návrhu rozpočtu následující věci: Čekárna na autobusové zastávce na nám. J. A. Alise, vydláždění ulice Pod Struhami, lavička/sedátko na zastávce u domova důchodců, oprava propadu vozovky v západní části nám. H. Kličky (pod budovou muzea; zde se může jednat o reklamaci).

Silniční oddělení dále eviduje další požadavky přímo od občanů. Samostatně se řeší (v působnosti odboru investic) městem iniciovaná renovace chodníku kolem kostela.

Tomáš Mosler,
předseda Osadního výboru Březové Hory

Foto: Ulice U Prokopa / Pahorková