Plynofikace Březových Hor a vydláždění ulice Pod Struhami

Vážení Březohoráci, na sklonku loňského roku osadní výbor informoval, že do rozpočtu pro rok 2020 se podařilo zařadit vydláždění ulice Pod Struhami. Bylo proto trochu překvapivé (jde o jeden ze tří prioritních požadavků osadního výboru), když Rada města tento záměr před nedávnem poměrem hlasů 4:2:1 odložila.

Naštěstí se v tomto případě tento odklad ve výsledku „hodí“, protože souběžně usilujeme o dokončení plynofikace Březových Hor. (Ulice Pod Struhami patří k jedněm z několika ulic bez zavedeného plynu – a nebylo by smysluplné ani reálné kopat ve stejné ulici dva roky po sobě.)

Po průběžné komunikaci s p. místostarostou a prověřování stavu ze strany města minulý týden proběhla ve věci plynofikace schůzka na městském úřadě. Předběžně jsem se p. místostarostou a s paní vedoucí z odboru investic dohodl na následujícím:

  • Vybudování hlavního řadu by hradilo město. Spoluúčast občanů za přípojky do domů by činila 15 tisíc Kč (stejná částka jako v případě Prokopské ulice; původně byla ze strany města sdělena částka 40–50 tisíc Kč).
  • Město by dle vyjádření p. místostarosty mohlo plynofikovat jednu až dvě ulice ročně. (Bude samozřejmě záležet také na konkrétním zájmu občanů v té které lokalitě; zatím osadní výbor zjišťoval zájem v ulici Pod Struhami.) Celkem není plynofikováno 10 úseků v oblasti mezi Rožmitálskou, Husovou a Litavkou, viz mapa. (Původně mělo město představu, že plynofikace jiných částí by se začala řešit až po rekonstrukci Prokopské, ale podařilo se nám dojednat dřívější zahájení přípravných kroků pro tyto další ulice.)
  • Město zřejmě bude od občanů požadovat určitou formu závazného příslibu nechat si přípojku vybudovat.
  • V nejbližších týdnech by měly být od města k dispozici podrobné informace, následně bude domluven další postup (vzhledem k již odsouhlasenému vydláždění Pod Struhami patří k prioritám při plynofikaci právě tato ulice).

Při jednání taktéž zazněla možnost využít „kotlíkovou dotaci“ Středočeského kraje na výměnu kotle (nevztahuje se na vybudování přípojky). Na plynový kotel je také k dispozici příspěvek v rámci programu Nová zelená úsporám.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory