Druhá distribuce roušek na Březových Horách 1. dubna

Oznámení Městského úřadu Příbram:

Druhá distribuce šitých roušek proběhne ve středu 1. dubna opět na třech náměstích v Příbrami  nám. T. G. Masaryka, nám. 17. listopadu a nám. J. A. Alise, tentokrát v čase od 15 do 17 hodin.

Podobně jako při první distribuci roušek lze doporučit, aby se občané starší 65 let v případě zájmu o roušky obrátili na zelenou linku pomoci (tel.: 800 555 600, 800 444 401) a na náměstí osobně nechodili. Distribuci roušek by v tomto případě zajišťovali dobrovolníci.

Dočasné omezení provozu MHD

S platností od 25. 3. 2020 dochází s ohledem na aktuální situaci k omezení některých linek MHD Příbram. Omezení spočívá v dočasném zastavení provozu linky 2A a v dočasném zrušení všech večerních spojů (s několika málo výjimkami) po 19. hodině na ostatních linkách. Na některých linkách také dojde ke zrušení spojů, které přímo navazovaly na provoz linky 2A.

Upravené jízdní řády najdete pod následujícím odkazem (v první části „Nová dočasná omezení provozu MHD Příbram“): https://pribram.eu/zivot-ve-meste/doprava-a-jizdni-rady.html

Distribuce látkových roušek na Březových Horách 27. března

Oznámení Městského úřadu Příbram:

Díky solidaritě místních švadlenek a práci členů příspěvkových organizací má město k dispozici látkové roušky, které je možné dát předat těm, kteří si je prozatím nezajistili z vlastních zdrojů.

Distribuce roušek pro ty, kteří nemají žádnou jinou možnost, jak si roušky obstarat, bude probíhat v pátek 27. března od 13 do 15 hodin na náměstí T. G. Masaryka, náměstí 17. listopadu a březohorském náměstí J. A. Alise Celý text…

Souhrnné informace – epidemie

Všeobecné informace | Další informace (město) | Církev

Všeobecné informace o situaci a opatřeních v Příbrami i v rámci ČR:
pribram.eu/mesto-pribram/koronavirus-covid-19-souhrnne.html

Informace a opatření se v současné době mění i každý den, sledujte web města a zpravodajství. Od 19. 3. lze vycházet ven jen se zakrytými ústy a nosem (rouška, šála, šátek…).

Stránky Ministerstva zdravotnictví ČR s přehledem důležitých informací: koronavirus.mzcr.cz
Informační linka v souvislosti s koronavirem: 📞1212 Celý text…

Informace osadního výboru (únor 2020)

Je tu další souhrn různých aktualit týkajících se Březových Hor.

  • Zástupci OsV se zúčastnili dvou schůzek se zástupci MěÚ a projekční kanceláře ve věci chystané rekonstrukce Prokopské ulice. Při jednání na místě byla mimo jiné řešena podoba sloupů veřejného osvětlení nebo nutnost zachování dlažebních kostek. Kontejnery u PBtisku budou možná podzemní (na začátku ulice Prokopská, pod dnešním trávníkem). Celý text…

K říjnovému výpadku vytápění na základní škole: Jak to (ne)dopadlo s naším návrhem

Na začátku tohoto školního roku probíhala úprava plynové kotelny na ZŠ Březové Hory. Investorem akce bylo město. Původní termín dokončení prací byl konec září 2019. Ovšem z důvodů na straně města (nutnost úpravy projektu) došlo k tomu, že úprava byla dokončena až v závěru října. Po dobu úprav kotelny se v hlavní budově v Prokopské ulici netopilo. Celý text…

Zprovozněn web Osadního výboru Březové Hory

Vážení Březohoráci a další zájemci o dění na Březových Horách,

od 10. února 2020 jsou v provozu tyto internetové stránky Osadního výboru Březové Hory.

Co užitečného a zajímavého zde najdete?

  • Aktuality a archiv starších příspěvků (ty byly dosud publikovány jen na Facebooku)
  • Praktické informace, odkazy a kontaktní údaje pro občany i turisty
  • Interaktivní mapu s přehledem záležitostí a požadavků, které osadní výbor řeší s městským úřadem
  • Zápisy ze schůzí osadního výboru Celý text…

Kotlíková dotace

(Sdělení na základě informací Odboru životního prostředí MěÚ Příbram) Termín, kdy již nebude možno využívat k vytápění neekologické kotle, se blíží. Občanům příbramského regionu, kteří by mohli mít finanční problémy s výměnou tepelného zdroje, umožní Středočeský kraj v rámci dotace získat na realizaci akce zálohu, pokud jsou ve věku 18 až 30 let nebo 65 let a více, popřípadě jedná-li se o osoby zdravotně postižené bez ohledu na věk. Celý text…