Osadní výbor Březové Hory k participativnímu rozpočtu 2019

Jak už asi mnozí z vás vědí, od 1. června 2019 probíhá hlasování v druhém ročníku tzv. participativního rozpočtu: https://vote.d21.me/cs/info/SpolecneProPribram

Město Příbram vyčlenilo 1 milion korun a umožňuje lidem rozhodnout o různých projektech ve městě, které předložili sami občané. Nejúspěšnější návrh na základě hlasování (nejvíce hlasů po odečtení záporných hlasů) bude následně realizován. (Případně i další návrhy v pořadí, až do vyčerpání vyhrazených prostředků.)

V městské části Březové Hory a bezprostředním okolí bylo přihlášeno několik návrhů. Z těch, které nakonec postoupily do hlasovací fáze, podporuje Osadní výbor BH následující projekty:

  • Luční kvítí nad Haldou
  • Rekonstrukce lávky přes Litavku

(Přímé odkazy najdete v samostatných komentářích u tohoto příspěvku.)

OsV nesouhlasí s projektem Parkourové hřiště Na Cvičně. Důvodem nesouhlasu s uvedeným projektem je zájem Sboru dobrovolných hasičů Březové Hory, březohorského Sokola a širší veřejnosti, která dnes hřiště Na Cvičně využívá, o zachování víceúčelového charakteru hřiště. (V souladu s tímto záměrem zde již proběhla jedna brigáda a pomoc poskytly také Technické služby.)

Hlasovat lze do 21. 6. včetně (viz tlačítko Hlasovat vpravo nahoře na odkazované stránce). Po bezplatném ověření pomocí mobilního čísla může hlasující může udělit až 5 kladných hlasů (různým projektům) a až 2 hlasy záporné (za každé 2 kladné hlasy lze uplatnit 1 záporný).

Za Osadní výbor Březové Hory
Tomáš Mosler