Opěrné zdi

Osadní výbor Březové Hory mj. průběžně řeší průběh opravy opěrných zdí u Dolu Anna. Zaslali jsme na Odbor investic a rozvoje města MěÚ Příbram vyjádření a dotazy, připravené v součinnosti s odborníky. V příloze najdete odpovědi a několik fotografií z různých etap opravy.

Situaci se nadále věnujeme. Komentáře typu „šlo o vlastní iniciativu stavební firmy“ nebo „Po konkrétních zkušenostech na části vzorové stěny byla stavební firma upozorněna na důsledné dodržování předepsaných parametrů“ nás spíše zneklidnily, než uklidnily.

Projektová dokumentace je k dispozici zde:
https://www.e-zakazky.cz/stazenisouboru/8879ab81-f624-4c22-a288-afa49292e338

Oprava bohužel dle našeho názoru ani po připomínkách neprobíhá dostatečně kvalitním způsobem. Nechceme planě kritizovat. Vítáme, že se oprava realizuje. Jenom si přejeme kvalitní provedení opravy.

Za Osadní výbor Březové Hory
Tomáš Mosler, předseda