Nové dětské hřiště ještě krátce mimo provoz

V březnu a dubnu proběhla montáž nového dětského hřiště u školního hřiště.

Osadní výbor byl ze strany města a dodavatelské firmy informován, že je ještě nutno na základě reklamace provést úpravu (vyrovnání) dopadových desek pod šplhací stěnou.

Následně proběhne revize (mělo by se tak stát v týdnu od 19. dubna) a teprve poté bude možno hřiště používat. (Původní informace od dodavatelské firmy byly jiné.)

Zatím tedy prosíme o shovívavost a děkujeme za pochopení.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory