Nová parkovací místa v okolí nám. J. A. Alise na Březových Horách

V rámci návrhu revitalizace náměstí J. A. Alise bylo jedním z hlavních požadavků vytvoření skutečného funkčního náměstí, nikoliv pouze parkoviště. To ale současně znamená, že pro „vyparkovaná“ auta z náměstí JAA musí existovat alternativa, kam zaparkovat. V rámci připomínkování úvodního návrhu architektonického studia monom works, s.r.o. odeslalo město Příbram autorům návrhu dokument „Podněty města Příbram k dopracování návrhu stavby projektu Revitalizace náměstí J. A. Alise na základě podnětů z jednání pracovních skupin a veřejných setkání“, vypracované městským architektem Arch.Ing. Tlustým. Součástí tohoto dokumentu byla Příloha č.4 – Analýza + mapa potenciálu navýšení kapacity parkování vypracovaná Ing. Kašparem, obsahující návrh 23 nových dílčích parkovišť. https://pribram.eu/files/post/104991/P%C5%99%C3%ADloha%20k%20obnoven%C3%AD%20prac%C3%AD%2013.12.2023.pdf

Osadní výbor BH tuto přílohu analyzoval, připomínkoval a doplnil o návrh dalších parkovacích míst. Ve spolupráci s Ing. arch. Tlustým došlo k návrhu celkem 36 parkovišť. Po kontrole vlastnictví pozemků a územního plánu města bylo vybráno 18 vyhovujících parkovišť v 5 lokalitách pro ověření v rámci dopravní studie. Studie bude po schválení zveřejněna na stránkách města věnovaných revitalizaci nám. J. A. Alise.

 

Tato studie řeší:

  1. Nová parkovací místa v dochozí vzdálenosti od náměstí (mimo těch na náměstí J.A.Alise a Hynka Kličky – ta jsou součástí projektu společnosti monom works)
  2. Parkování pro návštěvníky Prokopského kostelíku (projekt revitalizace Prokopské ulice nepočítal s využitím kostelíku sv. Prokopa pro bohoslužby pravoslavné církve.)

 

Navrhované lokality v rámci studie:

číslo Lokalita Počet parkovišť Počet navržených nových PM Pro
1 Halda u vysílače 1 20 Návštěvníky bohoslužeb v kostelíku sv. Prokopa
2 Husova-Rožmitálská 5 37 JAA
3 Důl Marie a okolí 7 26 JAA
4 Minerál a okolí 2 7 JAA
5 Prokopská,
U Prokopa, škola
4 22 JAA
19 112