(Nejen) o strojovně

Zaznamenal jsem komentář pana starosty, že snad může kolem strojovny panovat nějaká pře mezi osadním výborem a městem. Pro pořádek – nemáme důvod se s kýmkoli přít. Jen nechceme brát informační šum ze strany města jako normu. 

Úskalí u strojovny nebylo vůbec v tom, že by tam nějakou dobu garážoval divadelní autobus (ona by příprava přestavby ani samotná přestavba neproběhla ze dne na den). Nýbrž v tom, že nebylo shledáno jako vhodné tento záměr (na který se oproti různým jiným nevztahovala povinnost zveřejnění na úřední desce) osadnímu výboru oznámit. To bylo poněkud překvapivé, i vzhledem k dřívějším slovům pana starosty „říkejme si věci“.

Budiž, stane se. Hlavní teď je, že vedení města je ve výsledku nakloněno tomu strojovnu uvolnit pro zájmy Březohoráků (v tomto směru jsme i předložili návrhy možných alternativních prostor pro potřeby divadla). A byli bychom moc rádi, kdybychom se – po průběhu s Cvičnou a strojovnou ve stylu „krok zpět, krok vpřed“ – v budoucnu dočkali ze strany vedení už jen takových opatření, která budou pro zájmy Březových Hor od samého počátku krokem vpřed.

Tyto březohorské zájmy budu vždy slušně, ale důsledně hájit. A že je k této obhajobě zájmů řada důvodů – pokud pomineme řešení havárií a průběžnou neocenitelnou práci Technických služeb, o největší realizovanou investici města na Březových Horách v letošním roce „soupeří“ zřejmě osazení silničního zrcadla u kostela a sítě na hřišti Na Cvičně. Což jsou odhadem akce nanejvýš za 20.000 Kč.

To by možná bylo přiměřené v nějaké okrajové osadě s 50 obyvateli a jednou silnicí. Ovšem stěží na Březových Horách jako svébytné části Příbrami s rozmanitou historií a bohatým turistickým ruchem – ale zároveň části, jejíž rozvoj je v posledních letech poněkud stranou pozornosti.

I proto čekáme, jak vstřícný bude k Březovým Horám rozpočet pro rok 2020. Utváření jeho výsledné podoby a osud březohorských požadavků budeme sledovat.

Tomáš Mosler, předseda Osadního výboru Březové Hory

Příloha: loňský dopis Odboru správy majetku ve věci strojovny předchozímu Osadnímu výboru Březové Hory