Náhradní výsadba stromů v ulici Žežická

Osadní výbor Březové Hory před časem požádal o náhradní výsadbu za stromy, které byly předloni pokáceny u křížku u křižovatky ulic Žežická a Na Svahu. Nedávno byly na protilehlém trávníku vysazeny dva nové stromy (měly by to být jasany).

Ještě by dle našich informací mělo dojít k určitému zkulturnění bezprostředního okolí křížku.

(Dle vyjádření Odboru životního prostředí nebylo možné vysadit stromy na původním místě kvůli nedostatku prostoru a existujícím inženýrským sítím.)

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory