Mapa požadavků, oprav a investic

V mapě níže najdete přehled požadavků, které Osadní výbor Březové Hory od jara 2019 předložil městu. Po kliknutí na jednotlivé značky se zobrazí krátké shrnutí.

Poslední aktualizace mapy: říjen 2020

Legenda ke značkám:
Zelená – zdárně vyřešeno
Modrá – předán požadavek / řeší se
Žlutá – řeší se, ale došlo k průtahům
Červená – nebude se řešit (buď vůbec, nebo prozatím odloženo)

Ovládání mapy:
Přiblížení/oddálení – klikněte na plus/minus nebo otočte kolečkem myši
Posun v mapě – stiskněte tlačítko myši a současně pohybujte myší
Podrobnosti k bodu – klikněte na značku

(Na mobilním telefonu lze mapu ovládat standardními gesty)