Kroky ke zkapacitnění kanalizace a další aktuality

Vážení občané, je tu další souhrn aktuálně řešených problémů a požadavků, kterými se Osadní výbor Březové Hory zabývá.

 • Nedostatečná kapacita kanalizace v ulici Horymírova, Třemošenská a dalších: Dle vyjádření 1. SčV, které bylo předáno osadnímu výboru (text, mapa), je zapotřebí zpracovat nový generel kanalizace, kde bude kapacita nově posouzena. Dle informací odboru investic by tento generel zahrnoval celé město, možná i další obce ve Svazku obcí pro vodovody a kanalizace. Výběrové řízení na tento generel by mělo být dle vyjádření odboru investic vyhlášeno v nejbližších měsících.
 • Nevyhovující stav kanalizace v ulici Libušina a Třemošenská: Dle vyjádření 1. SčV je potrubí navrženo k výměně. Dle odboru investic bude oprava zařazena do plánu obnovy. Řešení proběhne dle priority a dostupných prostředků (objem rozpočtovaných prostředků se nyní zvýšil vzhledem k vyššímu vodnému a stočnému). O dubnové opravě vodovodu a kanalizace v ulicích Horymírova a Třemošenská (křižovatka) jsme již psali zde.
 • Pro výstavbu chodníku v Anenské ulici (v části u garáží) je dokončen projekt. Realizace momentálně vázne na tom, že souběžně by se měl v rámci jedné investiční akce vybudovat i chodník v části nad vlakovým nádražím, kde jsou nově zvažovány rozsáhlejší úpravy. Ty by znamenaly nutnost dodatečných administrativních kroků, což by vedlo k dalšímu znatelnému odkladu zahájení stavby. Ve hře je momentálně možnost, že by se chodník v části u garáží vyčlenil a realizoval samostatně.
 • Jedním z klíčových témat pro občany Březových Hor je rekonstrukce Prokopské ulice. Zatím stále nebyla zveřejněna nová smlouva na projektovou dokumentaci (zadání zpracování bylo schváleno Radou města 23. března 2020), takže není oficiálně znám smluvní termín jejího dokončení (a tudíž ani nelze blíže předjímat harmonogram dalších kroků).
 • Osadní výbor opakovaně komunikuje s dotčenými subjekty ohledně majetkových poměrů pozemků u vysílače. Pozemky u vysílače v současnosti patří Středočeskému kraji a možnost volného příjezdu na ně vede ke vzniku nadměrného nepořádku. V roce 2017 schválilo Zastupitelstvo města Příbram záměr nabytí pozemků. Převod podle všeho závisí na vůli Středočeského kraje; zatím není známo, kdy by mělo dojít k rozhodnutí. Momentálně nepředpokládáme, že by k řešení omezení příjezdu došlo ještě před převodem pozemků na město.
 • V poslední době byly vzneseny tyto nové požadavky:
  – Doplnění veřejného osvětlení u hřiště Na Cvičně.
  – Doplnění veřejného osvětlení v ulici Šemberova.
  – Přidání druhého kontejneru na bioodpad v ulici Josefa Bartoše / U Křížku.
  – Umístění mobilního WC ve spodní části nám. H. Kličky.
  – Umístění silničního zrcadla do křižovatky ulic Prokopská a Pod Šachtami.
  – Zřízení kamery městské policie v horní části nám. H. Kličky.
  – Renovace laviček na vyhlídce u bývalého vodojemu u Prokopského kostela.
  – Zajištění zastavování autobusů na lince 393/395, které v rámci manipulační jízdy projíždějí (v současnosti bez zastavení) přes zastávku „rozcestí Zdaboř“, na této zastávce (adresováno Integrované dopravě Středočeského kraje).
 • Díky vstřícnosti Technických služeb bude zajištěn materiál pro výrobu stolu a lavic na hřišti Na Cvičně. Vše následně svépomocí vyrobí a natře Jan Horák a další dobrovolníci. Děkujeme!

Za Osadní výbor Březové Hory
Tomáš Mosler