Kotlíková dotace

(Sdělení na základě informací Odboru životního prostředí MěÚ Příbram) Termín, kdy již nebude možno využívat k vytápění neekologické kotle, se blíží. Občanům příbramského regionu, kteří by mohli mít finanční problémy s výměnou tepelného zdroje, umožní Středočeský kraj v rámci dotace získat na realizaci akce zálohu, pokud jsou ve věku 18 až 30 let nebo 65 let a více, popřípadě jedná-li se o osoby zdravotně postižené bez ohledu na věk.

Občané města Příbram mohou na předfinancování veškerých nákladů spojených s výměnou kotle využít výhodné půjčky z „Fondu zápůjček města Příbram“, který je ve správě ekonomického odboru města. Kotlíková dotace je časově a finančně omezena a většina provozovatelů tak bude nucena výměnu kotle realizovat pouze z vlastních prostředků.

Podrobné informace včetně formulářů lze získat na webu Krajského úřadu Středočeského kraje  a dále na telefonním čísle 257 280 991, vždy v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin. V případě jakýchkoliv dalších dotazů využijte e-mailovou adresu kotliky@kr-s.cz

Základní obecné informace včetně podporovaných opatření a maximálních částek podpory jsou také k dispozici na webu SFŽP.