Jednání předsedů osadních výborů 9/2019

V příloze najdete „výstřižky“ z posledního jednání předsedů osadních výborů s vedením města a městskými odbory (19. 9. 2019). Snažil jsem se především upozornit na problematický stav náměstí J. A. Alise. (Dotaz k bioodpadu se týkal sběrných míst na Pahorku, na základě podnětu občanů.)

Ve věci rekonstrukce náměstí bude osadní výbor dále jednat. Stávající pohled města nepovažujeme za zcela uspokojivý, i vzhledem k dlouhodobým problémům s podložím (a rizikům z toho vyplývajícím).

Vítáme, že má snad konečně dobře našlápnuto příprava rekonstrukce Prokopské, ale tím bohužel nezmizí potíže na náměstí. Tyto dvě rekonstrukce nelze stavět proti sobě, nezbytné jsou obě.

(Doplňuji, že záměr přípravy projektové dokumentace pro náměstí zmiňoval odbor investic již v letech 2017 a 2018.)

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory