Jednání o hřišti Na Cvičně

Dnes odpoledne se sešli zástupci OsV a březohorské veřejnosti s paní místostarostkou Brožíkovou a ředitelem Technických služeb panem Máchou na hřišti na Cvičně, aby se domluvili na dalších rekultivačních pracích.

Bylo dohodnuto, že v nejbližší době TS přivezou 20 kubíků písku, který se srovná v rámci další z veřejných brigád a TS pak povrch uválcují. TS dále připraví tyče na konstrukci fotbalových branek, které na své náklady přivaří člen OsV Jan Horák. Ten bude v budoucnu i dobrovolným „správcem“ hřiště, který ho bude každý den v cca 6 hod. ráno odemykat a v cca 21 hod. zamykat.

TS na hřiště dále dodají chybějící vstupní branku (z ulice Na Cvičně) a ve spolupráci s dobrovolníky natřou konstrukce na ochranné sítě a branky. Paní místostarostka pověří pracovníky SZM změřením konstrukce pro brzké umístění sportovní ochranné sítě z PP nebo PES.

Přítomní dále jednali o odstranění náletové třešně, již na rozdíl od její „sestry“ nezničila nedávná bouřka, o budoucím umístění dalších laviček, stolu či odpadkového koše.

Markéta Škodová, Osadní výbor Březové Hory