Informativní schůzka k plánované rekonstrukci Prokopské ulice

Ve čtvrtek 18. srpna od 18 hodin pořádá město Příbram v zasedací místnosti hasičské zbrojnice na Březových Horách pracovní schůzku k plánované rekonstrukci ulice Prokopská. Schůzky se zúčastní zástupci firem, které se na rekonstrukci podílejí.

Zveme k účasti nejen obyvatele Prokopské ulice, ale i sousedících ulic (v oblasti za husitským sborem), kterých se omezení v Prokopské ulici taktéž může určitým způsobem dotknout. (V průběhu rekonstrukce je mimo jiné zamýšleno provizorní zprůjezdnění východní strany Prokopské ulice, ke kterému by došlo otevřením závory nedaleko kostela sv. Prokopa.)

Rekonstrukci Prokopské ulice bude provádět společnost 1. SčV. Hodnota zakázky činí 52,8 mil. Kč (včetně DPH). Práce budou probíhat i v příštím roce.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory