Informace (prosinec 2020) – pozemek u vysílače, bankomat, kácení

Pozemek u vysílače: Při prosincovém zasedání schválilo příbramské zastupitelstvo převod pozemku u vysílače z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Příbram. Po podepsání smlouvy a zápisu do katastru nemovitostí bude možno uvažovat o využití zatravněné plochy a o omezení vjezdu vozidel. V lokalitě opakovaně dochází k problémům s nadměrným nepořádkem.

Bankomat: Osadní výbor obdržel vyjádření památkové péče k možnému umístění bankomatu. Dle památkové péče údajně nelze bankomat na náměstí umístit před rozhodnutím o úpravě náměstí J. A. Alise na základě architektonické soutěže. Žádné navrhované místo (na chodníku u některého domu) na náměstí J. A. Alise ani v horní části náměstí H. Kličky není dle památkové péče vhodné. Citace z vyjádření: „Bankomat by měl být na frekventovaném, bezpečném a dobře osvětleném místě a nejlépe v objektu, např. v rámci výlohy, nebo i zapuštěný ve výklenku fasády.

S tím osadní výbor nesouhlasí a věc chceme dále řešit. I když snad bude arch. soutěž na rekonstrukci náměstí brzy vyhlášena (dle původního plánu se tak mělo stát do konce roku 2020), není nijak zaručeno, kdy dojde k samotné realizaci úpravy náměstí. Březohoráci by tak mohli na bankomat čekat třeba dalších 5 let.

Dále platí, že OsV preferuje umístit bankomat jako volně stojící (nezabudovaný), mimo jiné proto, že bankomat by prozatím byl osazen na zkoušku (což už bylo dříve projednáno s p. místostarostou). Pokud by se případně neosvědčil, byla by následná demontáž mnohem jednodušší a bez nutnosti řešit uvedení fasády či výlohy do původního stavu s třetí stranou. (Město nevlastní na náměstí žádný vhodný objekt.) Varianta s vestavěným bankomatem je méně vhodná i z dalších důvodů (náročnost na vnitřní prostor, požadavek na přístup do soukromého objektu ze strany společnosti provozující bankomat).

Informace o kácení: Osadní výbor dohodl s Odborem životního prostředí, že výbor bude do budoucna s předstihem informován o zamýšleném nadlimitním (ohlašovaném) kácení na pozemcích města na zastavěném území Březových Hor a bude se moci k záměrům vyjádřit.

Osadní výbor přeje všem radostné Vánoce a šťastný nový rok.

Jan Horák, Tomáš Mosler, Vladimír Srnka, Bronislav Šimek, Markéta Škodová