Informace předsedy Osadního výboru Březové Hory (20. 6. 2019)

Rád bych v několika bodech informoval o aktualitách a stavu určitých (vy)řešených záležitostí.

1) Heslovitě:

 • Do půlnoci z pátku 21. 6. na sobotu 22. 6. můžete hlasovat v participativním rozpočtu: http://spolecne.pribram.eu
 • 21. 6. se mají setkat Ing. Štufka (odbor investic) a Ing. Profant (stavební historik) kvůli rozsahu a podobě opravy chodníku kolem kostela na náměstí.
 • Odložená schůzka odboru investic a projektantů ve věci úpravy projektu rekonstrukce Prokopské ulice má proběhnout 27. 6.
 • Po podnětech od občanů a OsV byla mj. provedena oprava chodníku u školy a vyfrézované vozovky u křižovatky Prokopská x Ke Korábu, dále bylo upraveno usazení dlažby v chodníku kolem kostela.
 • V nadcházejícím týdnu má proběhnout místní šetření kvůli možnému umístění silničního zrcadla v křižovatce J. Alise x Mariánská. (Další dopravně-silniční požadavky jsou v jednání.)
 • Dotazovali jsme se na situaci kolem opěrné zdi za střediskem/knihovnou. Věc aktuálně řeší statik, zároveň ale do záležitosti vstoupili s novým podnětem (zdění na sucho) památkáři, kteří se mohou vyjadřovat k průběhu stavby.
 • Při zasedání zastupitelstva 17. 6. jsem za OsV opět předložil návrh (přiosvojil si jej p. Mráz) na snížení poplatků pro provozovatele atrakcí v rámci Březových Hor. Tento návrh ve finále vyšuměl do ztracena, v každém případě chceme nadále jednat o budoucí úpravě. Zároveň se dle aktuálních informací Spolku Prokop zdá, že bez ohledu na výše uvedené bude účast kolotočů na Prokopské pouti 2019 možná.
 • Dozvěděl jsem se, že zápis ze schůze, ve kterém OsV mj. informoval o záměru prací na hřišti Na Cvičně, byl v rámci MěÚ odeslán vedení města 17. 5. Na můj dotaz během zasedání zastupitelstva 17. 6. ohledně toho, jak dlouho trvá, než se vedení se zápisem seznámí, mi byla p. starostou přislíbena písemná odpověď.
 • Hřiště Na Cvičně budu (po skončení hlasování v participativním rozpočtu) řešit s paní místostarostkou Brožíkovou.
 • Společně s osadní kolegyní B. Synkovou jsme tento a minulý týden hovořili s desítkami občanů v Prokopské, na Pahorku a v Mariánské ulici. Získali jsme mnoho nových podnětů, kterým se budeme věnovat.

2) Ve středu 19. 6. se konala schůze předsedů osadních výborů. Zde se mj. opět řešila Cvična, kterou jako téma nastolil p. Buršík. Považuji za poněkud nešťastné – v situaci, kdy jsme již věc před deseti dny uzavřeli s p. Konvalinkou – pokud vedení města znovu otevírá, co jsem považoval za uzavřené. Místo aby vše skončilo před dvěma týdny informací od paní Vaverkové z odboru správy majetku, že je nutno akce tohoto typu oznamovat i jinde než Technickým službám, se tu a tam objevují ne zcela srozumitelné komentáře.

Předpokládám, že místní čtenáři jsou se situací dostatečně obeznámeni, ale pro přehlednost a k vyloučení pochybností:

 • O záměru parkouru OsV samozřejmě věděl, což ostatně dokládá náš zápis ze schůze 7. 5. (Zároveň platí – pokud už se opakovaně řeší (ne)komunikace – že tento záměr nikdo ze strany města s OsV nekonzultoval.)
 • Záměr parkouru nebyl nijak v rozporu se snahou OsV zvelebit léta zanedbávané hřiště, resp. zvelebení hřiště by nebránilo pozdějšímu vzniku parkouru. I kdyby parkour skutečně uspěl, realizace by neproběhla ihned, takže námaha a náklady spojené s revitalizací hřiště by nepřišly vniveč. I kdyby Cvična jako klasické hřiště fungovala v plné kráse jen jednu sezónu, jsem přesvědčen o tom, že by si to zasloužila. (Toto jsem vedení města sdělil při včerejší schůzi.)
 • V jistém smyslu se jen dohání to, co se dříve zanedbalo. (Skoro by se chtělo zvolat – kde bylo město jako řádný hospodář, který nyní řeší „neoprávněné“ navezení písku, v době, kdy mu pustlo jeho hřiště.)
 • Následná (po pokynu k přerušení revitalizace) komunikace s městem nebyla ze strany OsV zahájena kvůli parkouru, ale kvůli patové situaci, kdy je hřiště zbytečně několik týdnů blokováno hromadami písku. (Toť z mé strany vše k Cvičně. Už bych se k tomu ani nevracel, ale ve světle včerejší schůze jsem měl trochu dojem, že mohly ještě existovat určité „komunikační šumy“. Další budu řešit s paní Brožíkovou, o vývoji bude OsV informovat.)

3) Drobnost na závěr (tečka v odlehčeném duchu) – co při včerejší schůzi zaznělo na mou adresu:
„Vy jste z těch aktivních dopisovatelů, kdyby to v podobné míře dělali všichni předsedové osadních výborů, tak bychom museli najmout ještě jeden městský úřad.“ (Starosta města Příbram, schůze předsedů osadních výborů, 19. 6. 2019. Pro úplnost nutno poznamenat, že slova byla pronesena v dobrém a doplněna poznámkou, že to není nic proti mě.)

Inu, nešel jsem do OsV lelkovat. (I když jsem slyšel, že prý teď kdesi Na Cvičně vzniká luxusní písčitá pláž!? ;) ) Ostatně na Březových Horách nebude asi nikdy „hotovo“. Je to svým způsobem dobrodružství. Jen škoda – aspoň jak se mi to jeví – že se na některé banální problémy někdy zbytečně nabalují malichernosti.

Tomáš Mosler,
předseda Osadního výboru Březové Hory

Foto (pro příznivce humoru): Cvična v roce 2030