Informace osadního výboru (září 2020)

Vážení občané, je tu nový souhrn různých aktualit týkajících se Březových Hor.

  • Začíná výměna povrchu vozovek v ulicích Pahorková, Josefa Bartoše a U Prokopa (za husitským sborem). Finální pokládka by měla proběhnout 9. září (v závislosti na klimatických podmínkách). Ve středu 9. září (případně později, dle počasí) zároveň budou příslušné ulice na jeden den uzavřeny pro provoz vozidel (kvůli asfaltování). Provoz v tento den nebude možný ani směrem do/ze sousedící ulice U Křížku a do neopravované části ulicie U Prokopa. Část ulice Pahorková (směrem k Prokopské ulici) není v rámci této výměny povrchu opravována; důvodem je špatný stav kanalizace pod vozovkou, kdy by se nový povrch musel zanedlouho opět měnit. (Kanalizace se asi bude řešit až po vytvoření nového generelu kanalizace.) Příslušnou opravu zbývající části ulice Pahorková (vč. kanalizace), a také opravu povrchu v přilehlé ulici Václava Šáry, bude osadní výbor řešit s městem do budoucna.
  • V křižovatce ulic Prokopská a Pod Šachtami (u katastrálního úřadu) bylo během léta na základě podnětu osadního výboru a občanů umístěno silniční zrcadlo. To zjednodušuje průjezd křižovatkou při cestě z Nerudovy ulice.
  • Čekárna na autobusové zastávce v Rožmitálské ulici byla vyměněna za novou, prosklenou. Osadní výbor následně požádal o její rozšíření. Dle vyjádření pana starosty by k tomu mělo dojít do konce roku.
  • Osadní výbor řešil s městským úřadem problémy s dodávkou městského zpravodaje Kahan, ke kterým dochází na určitých březohorských adresách. Osadní výbor navrhoval, aby byl určitý počet výtisků k dispozici v trafice na náměstí. To bohužel není možné. V případě potíží s doručováním Kahanu kontaktujte přímo městský úřad: telefonní číslo 318 402 281, e-mailová adresa kahan@pribram.eu.
  • Na základě podnětu od občanů zahájil osadní výbor jednání s městem o možném vzniku dvou nových dětských hřišť na Březových Horách. Tento záměr podpořil p. místostarosta. Zamýšlené lokality jsou u Prokopského kostelíka a u školního hřiště. Technické služby nám poskytly reference na osvědčené dodavatele, na které jsme se obrátili. Předběžně uvažujeme o tom, že jedno hřiště by bylo spíše pro mladší děti (od 1 do 12 let). Druhé by bylo pro starší děti (a mládež) a zahrnovalo by i work-outové prvky. O vhodném provedení a vybavení hřišť bude osadní výbor ještě jednat. Konečná realizace bude záviset na souhlasu Rady města a rozpočtových možnostech.
  • Díky souhlasu majitelů soukromého pozemku bylo s městem dojednáno umístění mobilního WC v dolní části náměstí H. Kličky.
  • Na konci srpna proběhlo další jednání ve věci vybudování chodníku v Anenské ulici u garáží směrem ke Kauflandu. (Realizace projektu byla částečně pozdržena komplikacemi kvůli zamýšlenému chodníku v dolní části Anenské ulice; ten se Březových Hor netýká, ale byl prozatím součástí stejného investičního záměru.) V současnosti je zdárná realizace akce závislá zejména na souhlasu vlastníka soukromého pozemku s umístěním části chodníku.
  • Do konce srpna mohly osadní výbory zasílat návrhy do městského rozpočtu na rok 2021. Kromě již dříve oznámených požadavků a záležitostí osadní výbor (opět) předložil návrh na přestavbu bývalé strojovny Dolu Marie na společenský sál.

Na závěr touto cestou ještě jednou zveme občany na veřejné setkání k přípravě architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí J. A. Alise. Toto setkání pořádá město Příbram ve středu 23. září od 17 hodin v estrádním sále kulturního domu (ul. Legionářů 400).

Přejeme školákům úspěšný rok, rodičům školáků pevné nervy a všem příjemný zbytek léta.

Za Osadní výbor Březové Hory
Tomáš Mosler