Informace osadního výboru (únor 2022)

Rekonstrukce Prokopské ulice: Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Při bezproblémovém průběhu by měl být v dubnu 2022 dodavatel potvrzen a následně, po přípravě dopravních omezení, zahájena rekonstrukce. Po dobu rekonstrukce bude provizorně umožněn průjezd z/do Prokopské ulice otevřením závory v severovýchodní části (u domu č.p. 553, směrem ke katastrálnímu úřadu).

O konkrétních omezeních, režimu svozu odpadu apod. po dobu rekonstrukce plánujeme v součinnosti s městským úřadem v předstihu informovat. Koordinační výkres, který znázorňuje celkový rozsah oprav, naleznete zde.

Závora na pozemku u vysílače: Podle aktuálních informací podporuje vedení města umístění závory u vjezdu do této lokality. České radiokomunikace (provozovatel vysílače) vyjádřily s tímto opatřením souhlas. Umístění závory bude mít na starosti Odbor investic. Ve vjezdu u objektu odborného učiliště by měl být dle sdělení Odboru správy majetku umístěn patník (v závislosti na dohodě se Středočeským krajem, vlastníkem příslušné příjezdové cesty).

Revitalizace náměstí J. A. Alise: Prakticky vše je připraveno k vyhlášení architektonické soutěže. Čeká se na vyjádření České komory architektů k podmínkám soutěže (mělo by být k dispozici v brzké době). Dle aktuálního vyjádření p. starosty by k samotné revitalizaci náměstí, na základě vítězného návrhu, mělo dojít v letech 2024–5.

Bankomat: Dle sdělení města sešlo z dříve zamýšleného umístění bankomatu u parkoviště u pizzerie Atollo. Z nedávného jednání osadního výboru s p. místostarostou vyplynulo, že město aktuálně hledá jiné řešení. O zajištění bankomatu usiluje osadní výbor již několik let.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory